Más saoránach de thír thú a bhfuil víosa Schengen de dhíth uirthi chun cuairt a thabhairt ar an Eoraip, tá tú ar an eolas cheana féin faoin gceanglas litir chumhdaigh le haghaidh víosa Schengen a chur isteach in éineacht le clár taistil (d’iarratasóirí ar víosa turasóireachta agus gnó). Ach conas a scríobhann tú ceann? Cad é formáid na litreach clúdaigh foirfe? . Taispeánfaidh an post seo duit conas litir chumhdaigh a fháil le haghaidh do phróiseáil víosa

Conas a gheobhaidh mé litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen?

Más mian leat litir chlúdaigh a fháil le haghaidh Víosa Schengen atá struchtúrtha i gceart agus in úsáid ag breis is 50,000 custaiméir, ansin is féidir leat ceann a dhéanamh ag baint úsáide as an app FlightGen. Níl le déanamh agat ach ceisteanna a fhreagairt a bhaineann le do riachtanais víosa, agus cruthófar do litir chlúdaigh duit i bhformáid foirfe. Tá cead agat do litir chlúdaigh a chur in eagar a mhéad uair agus is mian leat sa todhchaí

An Aip FlightGen cruthaítear litir chlúdaigh hibrideach a chuimsíonn an litir chlúdaigh phearsanta chomh maith leis an gclár taistil a bheadh ​​ina dhoiciméad eile murach é. Go deimhin, is é seo an fhormáid chruinn a úsáidimid dár gcustaiméirí víosaí go léir.

Cad is Litir Chumhdaigh ann d’Iarratas ar Víosa Schengen?

Ceann de na doiciméid thábhachtacha is ea litir chumhdaigh le haghaidh víosa Schengen, ina bhfuil liostaí de na sonraí tábhachtacha go léir a bhaineann le hiarratas ar víosa, amhail an chúis le do chuairt, dátaí taistil do thurais, agus na doiciméid agus an páipéarachas a cuireadh isteach chun tacú leis. iarratas ar víosa Schengen.

Is iad litreacha clúdaigh an chéad rud a léifidh oifigeach víosa, mar sin ba cheart go mbeadh sé ag barr aon doiciméid eile a chuireann tú isteach le d’iarratas ar víosa Schengen. Tá sé ar cheann de na cinn is suntasaí freisin ós rud é go bhféadfaidh an t-oifigeach víosa d’iarratas ar víosa a chealú má fhaigheann sé amach go bhfuil neamhréireachtaí i do litir víosa.

Cad atá i litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen?

De réir Createcoverletter.com, is doiciméad é litir chumhdaigh le haghaidh víosa a thugann aghaidh ar chonsalacht an iarratais ar víosa le mionteagasc ar chuspóir taistil an iarratasóra, ar a stádas oibre, agus ar an bplean taistil ginearálta lae a bhfuil sé ar intinn aige a leanúint chun cás a dhéanamh chun formheas a dhéanamh ar a víosa.

Tugtar litir chlúdaigh freisin mar litir chlúdaigh phearsanta, nó litir chlúdaigh, nó litir chuig an ambasáid i gcomhair iarratais ar víosa. Ciallaíonn siad go léir an rud céanna, is é seo freisin an t-aon áit inar féidir leat labhairt leis an oifigeach víosa agus a chur in iúl go soiléir cén fáth go bhfuil gá le do víosa a fhormheas agus mar sin bain úsáid as seo mar dheis chun d’iarratas a shoiléiriú.

Áireofar na ranna seo a leanas san ord céanna i bhformáid na litreach clúdaigh do víosa Schengen:

 • Seoladh na consalachta (Má tá iarratas á dhéanamh agat leis an nGearmáin, ansin Consalacht na Gearmáine)
 • Cén cineál víosa a bhfuil tú ag déanamh iarratais air (turasóireachta, gnó, cuairteoir, mac léinn nó cineálacha eile.)
 • Cuspóir do thaisteal le cur síos dhá líne Sampla: Táim ag dul ar thuras backpacking trasna na Gearmáine, na Spáinne agus na Portaingéile ar feadh 20 lá. Beidh mé ag glacadh páirte freisin in Oktoberfest, a bhí ina aisling le fada an lá.)
 • Na dátaí a bhfuil sé ar intinn agat dul isteach agus imeacht.
 • Clár taistil ullmhaithe do do ghníomhaíochtaí i Limistéar Schengen.
 • Cruthúnas ar do stádas fostaíochta (An bhfuil tú ag obair nó féinfhostaithe?)
 • Nuair a théann tú isteach i limistéar Schengen, fan leat.
 • Luaigh na tíortha Schengen go léir a bhfuil sé beartaithe agat cuairt a thabhairt orthu
 • Cuireadh doiciméid isteach le haghaidh formheasa víosa.

Do shonraí teagmhála más mian leis an gconsalacht dul i dteagmháil leat má tá aon amhras orthu faoi d’iarratas. Ba chóir go mbeadh go leor ríomhphoist agus uimhreacha gutháin.
Is fianú é do shíniú.

An bhfuil litir chlúdaigh ag teastáil le haghaidh iarratas ar víosa Schengen?

Tá. Is doiciméad éigeantach í litir chumhdaigh nuair a dhéantar iarratas ar víosa Schengen. De réir láithreán gréasáin VFS ní mór duit litir chlúdaigh a thabhairt leat le linn do choinne víosa Schengen.

Cén fáth a bhfuil litir chlúdaigh ag teastáil uaim le haghaidh iarratas ar víosa Schengen?

Nuair a thagann d’iarratas ar víosa Schengen chuig deasc an oifigigh víosa, is é an chéad rud a léifidh siad ná do litir chumhdaigh. Tá sé seo amhlaidh toisc go léiríonn sé go bhfuil tú dáiríre faoi do thuras agus gur mhaith leat filleadh ar do thír dhúchais. Is féidir leis na hoifigigh víosa a fheiceáil cá bhfuil d’iarratas ar víosa in easnamh nó nach bhfuil ciall leis.

Nó b’fhéidir go gcaillfeá na doiciméid riachtanacha go léir a bhfuil do víosa le formheas ina leith a chur isteach. Más amhlaidh an cás, féadfaidh an t-oifigeach víosa glaoch ort agus tuilleadh faisnéise a iarraidh, a d’fhéadfá a bheith curtha san áireamh i do litir chlúdaigh.

An bhfuil litir chlúdaigh ag teastáil le haghaidh Iarratas ar víosa Schengen?

Cé go gcaitheann go leor acu leis an litir chlúdaigh agus an clár taistil mar dhá aonán ar leith, is é an bealach is fearr chun doiciméad coiteann a chruthú don dá riachtanas. Baineann an chéad chuid eile le clár taistil.

Cá gcuirim an litir chumhdaigh le haghaidh víosa Schengen isteach?

Braitheann cur isteach do litir chlúdaigh ar víosa Schengen go hiomlán ar an tír as a bhfuil tú ag déanamh iarratais. Seiceáil anseo an áit ar cheart do litir chlúdaigh a chur isteach:

 • Consalacht nó ambasáid na tíre áirithe Schengen a bhfuil sé beartaithe agat cuairt a thabhairt uirthi
 • Mura bhfuil misean eachtrach i do thír dhúchais ag an tír ar mian leat cuairt a thabhairt uirthi, is féidir leat dul chuig Ambasáid nó Consalacht tír Schengen eile.
 • An Lárionad Iarratas ar Víosaí (VAC): Thug Ambasáid nó Consalacht na tíre Schengen a bhfuil tú chun cuairt a thabhairt uirthi an fhreagracht as iarratas a dhéanamh ar víosaí chuig an ngníomhaireacht seo.

Cad iad na doiciméid a theastaíonn i litir chumhdaigh le haghaidh iarratas ar víosa Schengen?

Braitheann sé seo ar an gcineál víosa a bhfuil tú ag déanamh iarratais air mar go bhfuil na doiciméid a chuireann tú isteach le haghaidh víosa turasóireachta difriúil ó víosa gnó.
Ach tá sraith doiciméad ann atá coitianta don chuid is mó de na cineálacha víosaí, mar shampla:

 • Pas le bailíocht 6 mhí ar a laghad ó dháta ceadaithe an víosa.
 • Foirm víosa chomhlánaithe, nó dhá fhoirm víosa i gcásanna áirithe.
 • Aon áirithintí eitilte nó clár eitilte le haghaidh víosa.
 • Cruthúnas ar chóiríocht, áirithintí óstáin nó ionaid saoire den sórt sin.
 • Cruthúnas cothaithe, mar ráitis bhainc, cártaí creidmheasa, nó litir urraíochta.
 • Grianghraf de réir sonraíocht víosa
 • Cruthúnas ar naisc le do thír dhúchais, mar do theach, íocaíochtaí cánach, nó billí leictreachais.
 • Cruthúnas oibre, mar litir fostaíochta nó deimhniú corpraithe do do chuideachta.
 • Clár taistil ina mbeidh briseadh lae ar do ghníomhaíocht nuair a bheidh do víosa ceadaithe.

Cad a chiallaíonn an clár taistil le haghaidh víosa?

Is éard atá i gclár taistil le haghaidh víosa miondealú lae ar an bplean taistil a bhfuil sé ar intinn agat a dhéanamh nuair a bheidh do víosa ceadaithe. Úsáideann an chonsalacht víosaí é seo chun dhá rud a chinneadh.

 • Cad é cuspóir do thaisteal? (Sampla: backpacking, honeymoon, cuairt a thabhairt ar chara nó gaol, chun freastal ar aonach trádála nó imeacht.)
 • Cén tréimhse bailíochta ba cheart a bheith ag do víosa, má cheadaítear é? (Má tá tú ag taisteal ar feadh 20 lá, beidh bailíocht do víosa 22 lá ó dháta tosaithe an turais.)
 • Ar cheart duit víosa aon-iontrála nó iliontrála a fháil? (Sampla : Má tá sé ar intinn agat taisteal go Londain le linn do thurais ar an Eoraip, ní mór duit víosa dul isteach iolrach a bheith agat; nó ní bheidh cead agat dul isteach arís i limistéar Schengen.)

Mar sin coinnigh na rudaí seo i gcuimhne. Cuir maolán 2 lá le do thoil le dáta tosaigh agus deireadh do thurais.

Sampla litir chumhdaigh le haghaidh iarratas ar víosa Schengen

Is é an rud is breá linn faoin Aip FlightGen ná go dtugann sé an cumas duit clár taistil a chur leis i do litir chlúdaigh féin. Is é seo an bealach is glaine agus tugann sé aire don dá riachtanas víosa in aon doiciméad amháin.

Seo teimpléad samplach le haghaidh clár taistil d’iarratasóirí ar víosaí Schengen. Sa sampla seo, tá an t-iarratasóir ag taisteal ar feadh 20 lá idir 10 Meán Fómhair agus 20 Meán Fómhair, 2022

10 Meán Fómhair, 2022: Imigh ó Nua Eabhrac & téigh i dtír in Zurich.Seiceáil isteach chuig m'óstán
11 Meán Fómhair, 2022 : Turas lae go Sráidbhailte na hEilvéise in Interlaken & Grindelwald le cara áitiúil
12 Meán Fómhair, 2022: Siúil timpeall buaicphointí turasóireachta Zurich. Sa tráthnóna, téigh ar Felsenegg CableCar agus Ferry Ride
13 Meán Fómhair, 2022 : Tóg traein go Bern agus seiceáil isteach chuig m'óstán (Óstán EinstienHaus)
14 Meán Fómhair, 2022: Tóg turas lae le treoraí turais gairmiúla, agus sa tráthnóna, bain sult as blaiseadh cáise agus fondue.
15 Meán Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar theach Einstein agus, sa tráthnóna, imeacht go dtí an Ghinéiv
16 Meán Fómhair, 2022: Tóg an Ginéive Hop-On Hop Offtour.
17 Meán Fómhair, 2022: Tabhair cuairt ar Ardeaglais St Pierre agus, sa tráthnóna, a chur ar siúl thart ar shainchomharthaí na cathrach.
18 Meán Fómhair, 2022: Tóg carr ar cíos ón nGinéiv go Loch Como. Seiceáil isteach chuig m'óstán (Olendra Inn)
19 Meán Fómhair, 2022 : Bain sult as an lá timpeall Loch Como
20 Meán Fómhair, 2022: Imigh go Milan agus tabhair cuairt ar Duomo.Seiceáil isteach chuig m'óstán (Casa Dumo de Milano).

Cad é an fhormáid cheart do litir chumhdaigh le haghaidh víosa Schengen ?

Ba chóir go mbeadh an litir chlúdaigh i mBéarla amháin agus ar mhéid A4 i bhformáid pdf. Ní mór cóip den doiciméad seo a chur ar bharr d’iarratas ar víosa. Tabharfaidh an chéad chuid eile litir chlúdaigh shamplach duit do gach uile chineál consalachta.

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen don Ostair

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar Svíosa chengen le consalacht na hOstaire, ansin is féidir leat formáid do litir chlúdaigh a úsáid ag baint úsáide as an App FlightGen.

Is iad na hathruithe a chaithfear a dhéanamh ná:

Seoladh Chonsalacht na hOstaire i do Dhlínse
An cineál víosa Schengen Ostair a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air
Cén cuspóir atá agat le taisteal chun na hOstaire?
Cruthúnas ar acmhainn airgeadais (an bhfuil tú ag obair nó féinfhostaithe?).
Doiciméid a cuireadh isteach le haghaidh víosa Ostair.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi litir chlúdaigh le haghaidh víosa Ostair

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen an Ghearmáin

Seo litir chlúdaigh shamplach is féidir leat a úsáid le haghaidh víosa Schengen don Ghearmáin, le go mbeidh mioneolas agat uirthi litir chlúdaigh le haghaidh víosa na Gearmáine.

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na Gearmáine
Teach, 9ú Urlár, Hoechst, 193, Míntíriú Backbay,
Pointe Nariman, Mumbai,
Maharashtra 400021

Meán Fómhair 20 2022
Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Gearmáine

A chara Sir / Madam,
Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an nGearmáin le haghaidh turasóireachta idir Oct 6, 2022 agus Oct 13, 2022 Beidh mé ag taisteal freisin
go dtí an Spáinn agus an Phortaingéil.
Cuspóir Taistil: Táim ar cuairt sa Ghearmáin le haghaidh mo shaoire. Tá sé ar intinn agam backpack ó
München go Salzburg agus Hallstatt. Beidh mé ag dul go Barcelona agus Liospóin freisin


Mar shaoránach Srí Lancach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil le haghaidh an chéanna. Mhíneodh sé seo mo thuras agus chuirfeadh sé cúiseanna nithiúla ar fáil le ceadú mo víosa.

Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i München ó Mumbai & seiceáil isteach i m'óstán
Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar BMW Weldt agus gabh ag spaisteoireacht timpeall na cathrach.
Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg turas lae chun cuairt a thabhairt ar staidiam Bayern München agus tóg turas chun a gcuid trófaithe ar fad a fheiceáil. Taisteal go Vín
Deireadh Fómhair 9, 2022 : tabhair cuairt ar Skywalk agus tabhair cuairt ar roinnt tithe tábhairne san oíche
10 Deireadh Fómhair, 2022 : ar ais go dtí an Ostair agus cuairt a thabhairt ar phálás Schonbrunn
Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tóg traein ó Vín go Liospóin
12 Deireadh Fómhair, 2022 : taisteal ó Liospóin go Barcelona.
Deireadh Fómhair 13, 2022 : eitilt ar ais go Mumbai ó Barcelona

Táim ag obair i Swiggy faoi láthair mar Ghníomhaire Seachadta. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Gearmáine á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen:

Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh
Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a fhormheasfar an víosa.
Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar shuíomh na consalachta
Foirm iarratais ar víosa líonta go cuí
Mo chonradh fostaíochta
Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord. Más gá duit dul i dteagmháil liom le tuilleadh soiléirithe nó sonraí breise a fháil ar m’iarratas tá mo chuid sonraí thíos. Táim ag tnúth le cloisteáil uait.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
( James Matter )
Teil: +85134579449
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen an Spáinn

Má tá tú ag cur isteach ar Víosa Schengen an Spáinn, ansin a choinneáil i gcuimhne nach mbeidh tú ag cur isteach ar VFS ach le BLSS an Spáinn.Thíos tá an litir chlúdaigh shamplach má bhí tú chun iarratas a dhéanamh ar víosa Schengen chun na Spáinne.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi litir chlúdaigh le haghaidh víosa Spáinneach

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App

Consalacht na Spáinne
Uimh. 6, Bóthar Nimmo, Santhoshi Nagar,
Seanteach, Maol Mór,
Chennai, Tamil Nadu 600004


Meán Fómhair 23 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Spáinne

A chara Sir / Madam,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Spáinn le haghaidh turasóireachta idir Oct 6, 2022 agus Oct 13, 2022 Beidh mé ag taisteal freisin
go dtí an Phortaingéil & an Ostair.

Cuspóir Taistil: Táim ag tabhairt cuairte ar an Spáinn le haghaidh mo mhí na meala in éineacht le mo bhean chéile.

Mar shaoránach Srí Lancach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil le haghaidh an chéanna. Mhíneodh sé seo mo thuras agus chuirfeadh sé cúiseanna nithiúla ar fáil le ceadú mo víosa.

Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i München ó Mumbai & seiceáil isteach i m'óstán
Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar BMW Weldt agus gabh ag spaisteoireacht timpeall na cathrach.
Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg turas lae chun cuairt a thabhairt ar staidiam Bayern München agus tóg turas chun a gcuid trófaithe ar fad a fheiceáil. Taisteal go Vín
Deireadh Fómhair 9, 2022 : tabhair cuairt ar Skywalk agus tabhair cuairt ar roinnt tithe tábhairne san oíche
10 Deireadh Fómhair, 2022 : ar ais go dtí an Ostair agus cuairt a thabhairt ar phálás Schonbrunn
Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tóg traein ó Vín go Liospóin
12 Deireadh Fómhair, 2022 : taisteal ó Liospóin go Barcelona.
Deireadh Fómhair 13, 2022 : eitilt ar ais go Mumbai ó Barcelona

Táim ag obair faoi láthair i mBanc Ríoga na Siria mar Bhainisteoir Craoibhe i Chennai. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.
Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Spáinne á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar shuíomh na consalachta
Foirm iarratais ar víosa líonta go cuí
Mo chonradh fostaíochta
Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord. Más gá duit dul i dteagmháil liom le tuilleadh soiléirithe nó sonraí breise a fháil ar m’iarratas tá mo chuid sonraí thíos. Táim ag tnúth le cloisteáil uait.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
( Laura Merchant )
Teil: +85134579449
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh Víosa Schengen an Phortaingéil

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar víosa Schengen le consalacht na Portaingéile, is féidir an sampla thíos a úsáid mar theimpléad chun do litir chlúdaigh a chruthú.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi litir chlúdaigh le haghaidh víosa sa Phortaingéil

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na Portaingéile
3 Portland Pl, Londain W1B 1HR,
an Ríocht Aontaithe

Meán Fómhair 27 2022


Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Spáinne

A chara Sir / Madam,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an bPortaingéil le haghaidh turasóireachta idir Oct 6, 2022 agus Oct 13, 2022 Beidh mé ag taisteal freisin
go dtí an Bheilg agus an Chróit. Mar sin iarraim ort víosa dul isteach iolrach a eisiúint dom

Cuspóir Taistil: Táim ag tabhairt cuairte ar an bPortaingéil chun cuairt a thabhairt ar m’aintín. Fanann sí i Casandra agus beidh mé ag tabhairt cuairte ar Gent and Split i mo thuras freisin.

Mar shaoránach Astrálach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil le haghaidh an chéanna. Mhíneodh sé seo mo thuras agus chuirfeadh sé cúiseanna nithiúla ar fáil le ceadú mo víosa.

 • 6 Deireadh Fómhair, 2022 : Talamh i Liospóin ó Londain & seiceáil isteach le m'aintín.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar Belhem Tower & Time Out Market.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg turas lae chuig clochar Carmo in éineacht le LxFactory.
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Téigh ar eitilt go dtí an Bhruiséil & seiceáil isteach chuig m'óstán i Gent
 • 10 Deireadh Fómhair, 2022 : Siúil thart agus Déan iniúchadh ar Genk agus bain triail as beoir cháiliúil Leffe.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Téigh ar eitilt go Scoilt
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Téigh ar thuras mara ó Scoilt go Learpholl
 • Deireadh Fómhair 13, 2022 : Fill ar ais go Londain ó Learpholl

Táim ag obair i gClub Peile Chelsea faoi láthair mar Stiúbhartas Matchday. Is í m’aintín urraitheoir an turais seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Portaingéile á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Cuairteora Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • suíomh consalachta
 • Foirm iarratais ar víosa líonta go cuí
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord. Más gá duit dul i dteagmháil liom le haghaidh soiléirithe breise nó sonraí breise ar m’iarratas tá mo chuid sonraí thíos.

Táim ag tnúth le cloisteáil uaibh.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
( Jenny Rashford )
Teil: +85134579449
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen don Bheilg

Anseo thíos tá litir chlúdaigh shamplach le húsáid más mian leat iarratas a dhéanamh Víosa Schengen an Bheilg. Ullmhaíodh an rud céanna ag baint úsáide as FlightGen app. Chun níos mó eolas a fháil faoi litir chlúdaigh le haghaidh víosa na Beilge

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App

Consalacht na Beilge
Gleann Trasacco, Céim II Taricone East Legon
Bosca Poist CT 3890, Cantonments
Accra, Gána


Meán Fómhair 8 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Beilge

A chara Sir / Madam,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an mBeilg le haghaidh turasóireachta idir Oct 6, 2022 agus Oct 13, 2022 Beidh mé ag taisteal freisin
go Londain & an Ostair.

Cuspóir Taistil: Táim ag tabhairt cuairte ar an mBeilg le haghaidh laethanta saoire 10 lá ar feadh 3 lá i Genk agus dhá lá i Salzburg agus
an chuid eile de na laethanta a chaitheamh i Londain.

Mar shaoránach Gána, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil don rud céanna. Tá sé i gceist agam an cúrsa thíos a leanúint ar mo thuras.

 • 6 Deireadh Fómhair, 2022 : Talamh sa Bhruiséil ó aerfort Accra
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar Genk agus tóg turas siúlóide timpeall an bhaile
 • 10 Deireadh Fómhair, 2022 : Eitilt go Salzburg agus téigh go Fortress Hohensalzburg
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tabhair ar thuras timpeall Áit bhreithe Mozart agus Hangar 7.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Eitilt go Londain agus fan le mo chairde ar feadh 2 lá.
 • Deireadh Fómhair 13, 2022 : eitilt ar ais go Accra ó Londain

Tá bácús agam in Accra le 20 bliain anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Beilge á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár eitilte from gníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord. Más gá duit teagmháil a dhéanamh liom le haghaidh tuilleadh soiléirithe nó

tá sonraí breise ar m'iarratas thíos. Táim ag tnúth le cloisteáil uait.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022

( Gombele Saliba )
Teil: +85134579239
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen an Fhrainc

Má tá tú ag cur isteach ar Víosa Schengen an Fhrainc, ansin is féidir an fhormáid litir chlúdaigh thíos a úsáid. Ullmhaíodh an rud céanna ag baint úsáide as FlightGen app. Chun níos mó eolas a fháil faoi litir chlúdaigh don Fhrainc

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na Fraince
4 Sráid Montgomery #3400,
San Francisco, CA 94104, SAM

Lúnasa 8 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a fhaomhadh le Consalacht na Fraince le haghaidh mhí na meala

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an bhFrainc le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022

Cuspóir Taistil: Táim ag tabhairt cuairte ar an bhFrainc ar feadh 7 lá le haghaidh mo mhí na meala in éineacht le mo bhean chéile.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil ar an gcéanna. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i bPáras agus Seiceáil isteach inár n-óstán i Gaare Du Nord.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar an Túr Eiffel agus turas abhann ar Sienne.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg hop on hop off City tour ar Big Bus.
 • 10 Deireadh Fómhair, 2022 : Taithí lae iomlán i Músaem Louvre.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Bígí ag spaisteoireacht timpeall Montmarte.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Féach ar chluiche peile i Staidiam PSG.
 • Deireadh Fómhair 13, 2022 : Ar ais go San Francisco as Meiriceá.

Táim ag obair mar phríomhinnealtóir i Facebook le 3 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Fraince á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár taistil eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.
 • Tá na doiciméid chéanna curtha isteach do mo bhean chéile

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
(Saravana Bhavana)
Teil: +85134579239
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen don Eilvéis

Is ceann scríbe aisling í an Eilvéis do go leor. Má tá iarratas déanta agat ar víosa Schengen ón Eilvéis, cé nach bhfuil an Eilvéis ina cuid de limistéar Schengen tá cead agat cuairt a thabhairt An Eilvéis ar víosa Schengen. Is féidir leat an fhormáid thíos a úsáid don litir chlúdaigh a chruthaigh muid ar FlightGen.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi litir chlúdaigh don Eilvéis

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na hEilvéise
Piara 17, Suite 600,
San Francisco, CA 94111, Stáit Aontaithe Mheiriceá

Jan 18 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a fhaomhadh le Consalacht na hEilvéise le haghaidh mhí na meala

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Eilvéis le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte ar an Ostair agus ar an nGearmáin freisin.

Cuspóir Taistil: Turas backpacking aonair timpeall na hEilvéise mar is breá liom turais traenach agus seacláidí a ithe

Mar shaoránach de chuid na Pacastáine, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i Zurich agus Seiceáil isteach i m'óstán sa chéanna.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Turas lae timpeall Zurich ag ithe Seacláidí agus Foundue.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Gabh turas mara ar an loch Zurich agus téigh suas an traein sléibhe.
 • 9 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas lae go Grinelwald.
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Tabhair cuairt ar an Ostair agus téigh go dtí an sráidbhaile radhairc i Hallstatt.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tóg turas lae ar an traein go München agus freastal ar Oktoberfest
 • 12 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas cathrach München in éineacht le mo chairde.
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Eitilt ar ais go San Francisco.

Táim ag obair mar Phríomhfheidhmeannach ar blinkvisa.com le 3 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo. Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Fraince á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár taistil eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.
 • Tá na doiciméid chéanna curtha isteach do mo bhean chéile
 • Cruthúnas ar tháille víosa a íocadh

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord. Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
(Mohammad Ghrewaty)
Teil: +85134579239
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh Víosa Schengen i bPoblacht na Seice

Cé nach bhfuil sé ar bharr liosta taistil gach duine, más mian leat taobh deas agus suaimhneach na hEorpa a fheiceáil, is rogha iontach é Poblacht na Seice. Mar sin bheadh ​​formáid na litreach clúdaigh. Is féidir leat an fhormáid thíos a úsáid don litir chlúdaigh a chruthaigh muid ar FlightGen.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi litir chlúdaigh le haghaidh víosa Poblacht na Seice

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App

Consalacht Phoblacht na Seice
PF8F9+78F – Al Marina – Sráidbhaile na Mara
Abu Dhabi – Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha


Jan 18 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht Phoblacht na Seice

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an tSeicis le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte ar an Ostair agus ar an nGearmáin freisin.

Cuspóir an Taistil: Turas backpacking aonair timpeall na Seice agus na Baváire.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i bPrág agus Seiceáil isteach i mo bhrú.
 • 7 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas lae timpeall Phrág ag baint suilt as beoir Phrág.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Gabh turas timpeall Chaisleán Prág agus Droichead Charles.
 • 9 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar Vyšehrad agus tabhair cuairt ar thithe tábhairne áitiúla.
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Tabhair cuairt ar an Ostair agus téigh go dtí an sráidbhaile radhairc i Hallstatt.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tóg turas lae ar an traein go München agus freastal ar Oktoberfest
 • 12 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas cathrach München in éineacht le mo chairde.
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Eitilt ar ais go Abu Dhabi

Táim ag obair mar Bhainisteoir Margaíochta ar Etislat telecom le 3 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na Seice á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Fclár taistil éadrom ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.
 • Tá na doiciméid chéanna curtha isteach do mo bhean chéile
 • Cruthúnas ar tháille víosa a íocadh

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022

(Mohammad asani)
Teil: +8513457000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen don Danmhairg

Má tá fonn ort dul i dtaithí ar réigiúin Lochlannacha, is rogha ciallmhar í an Danmhairg. Agus tú ann, d’fhéadfá cuairt a thabhairt ar na hOileáin Fharó freisin. Is é an sampla litir chumhdaigh d’fhormáid víosa Schengen na Danmhairge ná:. Chun níos mó eolas a fháil faoi litir chlúdaigh don Danmhairg

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na Danmhairge
PF8F9+78F – Al Marina – Sráidbhaile na Mara
Abu Dhabi – Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Jan 18 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Danmhairge

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Danmhairg le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair 2022 agus 13 Deireadh Fómhair 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte freisin ar an Iorua agus an Íoslainn..

Cuspóir Taistil: Turas le mo chairde chun taithí a fháil ar chultúr Lochlannach agus taitneamh a bhaint as ailtireacht uathúil na hÍoslainne.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh i gCóbanhávan agus Seiceáil isteach i mo bhrú.
 • 7 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas lae timpeall Chóbanhávan agus tabhair cuairt ar pháirc Carlsberg.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Téigh ar eitilt go dtí an Íoslainn agus seiceáil isteach chuig m'óstán.
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Cíos carr agus tóg ar an mbóthar fáinne
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Turas lae chun na soilse thuaidh a fheiceáil.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Téigh ar eitilt go Osló agus seiceáil isteach san óstán agam.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Tabhair cuairt ar an Fortress & The Vigeland Park
 • Deireadh Fómhair 13, 2022 : Eitil ar ais go Abu Dhabhi

Táim ag obair mar Bhainisteoir Margaíochta ar Burj Khalifa le 5 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.
Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalachta na Danmhairge á leanúint agam.
Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár taistil eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Mo chonradh fostaíochta
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.
Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022

(George Sunnyold)
Teil: +85134237000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh Víosa Schengen an Iodáil

Tá an Iodáil ar cheann de na cinn scríbe turasóireachta is mó tóir san Eoraip, agus má tá sé mar chuid de do phlean, is féidir leat an litir chlúdaigh shamplach thíos a úsáid. Chun níos mó eolas a fháil faoi conas cruthaigh litir chlúdaigh le haghaidh víosa don Iodáil

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na hIodáile
 Foirgneamh Kanchenjunga, 72, G.Deshmukh Marg,
Cnoc Cumballa, Mumbai,
Maharashtra 400026


Lúnasa 28 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na hIodáile

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Iodáil le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair 2022 agus 13 Deireadh Fómhair 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte ar an Eilvéis agus ar an bhFrainc freisin.

Cuspóir Taistil: Táim ag dul ar thuras aonair ag iniúchadh réigiún thuaisceart na hIodáile , loch como, an Eilvéis agus cuid de Pháras.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Téigh i dtír i Milano agus seiceáil isteach san óstán agam.
 • 7 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar Duomo i Milano agus bain sult as pizza.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg traein go Lake como agus seiceáil isteach chuig m'óstán
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Déan iniúchadh ar na caisleáin agus ar na radharcanna timpeall ar Loch como.
 • 10 Deireadh Fómhair, 2022 : Déan iniúchadh ar sléibhte Matterhorn agus JungFro.
 • Deireadh Fómhair 11, 2022 : Tóg traein go Páras ó Zurich
 • 12 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas siúil timpeall Pháras
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Ar ais go Mumbai ó Pháras

Oibrím mar cheannaire um Fháil Talent ar Sony India nó le 8 mbliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na hIodáile á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár taistil eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022
(George Sunnyold)
Teil: +85134237000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh Víosa Schengen an Ghréig

Más mian leat tú féin a thumadh i stair na Gréige agus taitneamh a bhaint as a hoileáin iontacha, beidh víosa Schengen ón nGréig ag teastáil uait. Sa chás sin, is féidir leat úsáid a bhaint as an litir chlúdaigh shamplach thíos.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas create litir chlúdaigh le haghaidh víosa Ghréig

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App

Consalacht na Gréige
Foirgneamh Ais Urmi 4ú hUrlár,
Thiar, taobh thiar de Famous Studio,
Mumbai, Maharashtra 400011


Lúnasa 28 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Gréige

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an nGréig le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte freisin ar an Ungáir & Seicis.

Cuspóir Taistil: Na hoileáin agus ealaín na Meánmhara na Gréige a iniúchadh agus codanna den Ungáir agus den tSeicis a iniúchadh in éineacht le mo bhean chéile agus beirt pháistí.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh san Aithin ó Mumbai agus Checkin chuig ár AirBNB.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar Acropolis na hAithne & teampall Zeus.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg turas lae timpeall na Gréige agus socraigh i measc na sráideanna le haghaidh béile blasta.
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Dat tour i gcábán go Plaka le mo theaghlach.
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Gabh ar an traein go Búdaipeist agus bain taitneamh as margadh Buda agus na sráideanna fuadaracha.
 • 11 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar na tithe Lochlannacha.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Tóg traein go Prág agus taitneamh a bhaint as turas lae sa chathair.
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Fill ar ais go Mumbai ó Phrág

Oibrím mar Cheannasaí Acmhainní Daonna ar Flipkart nó le 8 mbliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo dom féin agus do mo theaghlach.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na Gréige á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár taistil eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022

(George Sunnyold)
Teil: +85134237000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen don Ísiltír

Más mian leat cuairt a thabhairt ar Amstardam agus taitneamh a bhaint as sean-chara Zaanse Schans agus b'fhéidir bróg adhmaid a cheannach, beidh ort iarratas a dhéanamh ar Víosa Schengen don Ísiltír. Sa chás sin, is féidir leat úsáid a bhaint as an litir chlúdaigh shamplach thíos.

Chun níos mó eolas a fháil faoi conas litir chlúdaigh a chruthú le haghaidh víosa na hÍsiltíre

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na hÍsiltíre
Foirgneamh Ais Urmi 4ú hUrlár,
Thiar, taobh thiar de Famous Studio,
Mumbai, Maharashtra 400011


Lúnasa 28 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Gréige

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an nGréig le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte freisin ar an Ungáir & Seicis.

Cuspóir Taistil: Na hoileáin agus ealaín na Meánmhara na Gréige a iniúchadh agus codanna den Ungáir agus den tSeicis a iniúchadh in éineacht le mo bhean chéile agus beirt pháistí.

Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh san Aithin ó Mumbai agus Checkin chuig ár AirBNB.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar Acropolis na hAithne & teampall Zeus.
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Tóg turas lae timpeall na Gréige agus socraigh i measc na sráideanna le haghaidh béile blasta.
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Dat tour i gcábán go Plaka le mo theaghlach.
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Gabh ar an traein go Búdaipeist agus bain taitneamh as margadh Buda agus na sráideanna fuadaracha.
 • 11 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar na tithe Lochlannacha.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Tóg traein go Prág agus taitneamh a bhaint as turas lae sa chathair.
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Fill ar ais go Mumbai ó Phrág

Oibrím mar Cheannasaí Acmhainní Daonna ar Flipkart nó le 8 mbliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo dom féin agus do mo theaghlach.

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na Gréige á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 1 Nollaig, 2022

(George Sunnyold)
Teil: +85134237000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh víosa Schengen an Iorua

Níl áit ar bith cosúil leis an Iorua lena dul chun cinn, agus is aisling do go leor turas mara ar na Fjords. Chomh maith leis sin, is radharc iad na soilse thuaidh a fheiceáil. más mian leat an Iorua mar do chéad cheann scríbe eile, beidh ort cur isteach ar a Víosa Schengen an Iorua. Sa chás sin, is féidir leat úsáid a bhaint as ár litir chlúdaigh shamplach don Iorua thíos
A bheith ar an eolas faoi conas a cruthaigh litir chlúdaigh le haghaidh víosa na hIorua

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na hIorua
50-C, Shantipath, Chanakyapuri
Deilí Nua - 110021

Lúnasa 28 2022
Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na hIorua

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Iorua don turasóireacht idir Deireadh Fómhair 6, 2022 agus Deireadh Fómhair 13, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte ar an bhFionlainn ar an turas seo freisin.

Cuspóir Taistil: Mo laethanta saoire 10 lá a chaitheamh ag cúrsáil ar na Fjords agus taithí a fháil go díreach ar shoilse an Tuaiscirt agus suí ar Trolltunga agus machnamh a dhéanamh ar an saol.
Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • Deireadh Fómhair 6, 2022 : Talamh in Osló agus Seiceáil isteach AirBNB.
 • Deireadh Fómhair 7, 2022 : Tabhair cuairt ar Tromsø: Safari Cruise Míolta Móra agus Fiadhúlra Artach le Catamaran
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Ó Tromsø: Rith Bus Treoraithe Northern Lights
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Gabh ar thuras mara ó Bergen: Cruise Osterfjord, Mostraumen agus Eas
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : Tromsø: Eachtra Sledding Madraí Husky Féin-Thiomáint
 • 11 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar na tithe Lochlannacha.
 • Deireadh Fómhair 12, 2022 : Tóg traein go Heilsincí agus taitneamh a bhaint as turas lae sa chathair.
 • 13 Deireadh Fómhair, 2022 : Eitilt ar ais go Mumbai ó Heilsincí

Oibrím mar Cheannaire Luaidhe Tech ar Amazon LLC nó le 4 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo dom féin

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na hIorua á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.

Le meas,
Dáta: 6 Lúnasa, 2022

(George Sunnyold)
Teil: +85134237000
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Litir chlúdaigh le haghaidh Víosa Schengen an Pholainn

Más mian leat an Ghearmáin noisy agus an Ostair a sheachaint & tú féin a indulge i roinnt beoir saor agus stair an Chogaidh Dhomhanda ansin tá an Pholainn an áit ceart duit. Más é sin atá uait, beidh víosa Schengen ón bPolainn ag teastáil uait agus cabhróidh an litir chumhdaigh thíos leat é a fháil.

Chun níos mó eolas a fháil faoi conas cruthaigh litir chlúdaigh le haghaidh víosa na Polainne

Litir chlúdaigh cruthaithe ag baint úsáide as FlightGen App
Consalacht na Polainne
 42/2 8ú Príomhbhóthar, 5ú Cros,
Síneadh RMV, Bangalore - 560100


Lúnasa 28 2022

Ábhar: Mo Víosa Turasóireachta Schengen a cheadú le Consalacht na Polainne

A Chonsalacht a chara,

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an bPolainn le haghaidh turasóireachta idir 6 Deireadh Fómhair, 2022 agus 13 Deireadh Fómhair, 2022 . Beidh mé ag tabhairt cuairte ar an nGearmáin & ar an Ostair ar an turas seo freisin.

Cuspóir Taistil: Níos mó a thuiscint faoi stair an Chogaidh Dhomhanda ós rud é go bhfuil spéis agam níos mó eolais a fháil faoina streachailtí.
Mar shaoránach Indiach, ní mór dom Víosa Turasóireachta Schengen a fháil chuige sin. Seo thíos an clár taistil atá beartaithe againn don turas seo

 • 6 Deireadh Fómhair, 2022 : Eitilt go Krakow ó Bangalore trí München.
 • 7 Deireadh Fómhair, 2022 : Tabhair cuairt ar Krakow: Turas Auschwitz-Birkenau
 • Deireadh Fómhair 8, 2022 : Turas Zakopane Turas le Linn Teirmeach
 • Deireadh Fómhair 9, 2022 : Gdańsk: Turas Siúil Treoraithe Radhairc na Cathrach agus Stair
 • Deireadh Fómhair 10, 2022 : tabhair cuairt ar München agus Checkin chuig an óstán
 • 11 Deireadh Fómhair, 2022 : Turas Lánaimseartha Neuschwanstein & Linderhof Castle
 • 12 Deireadh Fómhair, 2022 : Rothenburg agus Nördlinger Ries
 • Deireadh Fómhair 13, 2022 : Eitilt ar ais go Bangalore ó München

Tá gníomhaireacht taistil agam i Bangalore a dhéanann sainfheidhmiú ar an nGearmáin nó le 4 bliana anuas. Is mise iompróir mo chostais taistil go léir ar an turas seo dom féin

Tá na ceanglais atá luaite agam ar shuíomh Gréasáin chonsalacht na Polainne á leanúint agam.

Tá na doiciméid seo a leanas faoi iamh le do thoil chun tacú le m’iarratas ar Víosa Turasóireachta Schengen

 • Cruthúnas ar an táille víosa a íocadh.
 • Bunchóip agus cóip de mo phas le bailíocht 6 mhí ar a laghad
 • Clár eitilte ó ghníomhaire. Cuirfear ticéad ar an gclár taistil a luaithe a cheadófar víosa.
 • Ráiteas bainc ó m’urraitheoir don turas seo.
 • Árachas Taistil ar feadh mo thréimhse fanachta de réir na sonraíochtaí víosa a luaitear ar an
 • Clár taistil le linn mo thurais mar a luadh thuas.

Tá súil agam go bhfaighidh tú amach go bhfuil gach rud in ord.
Le meas,
Dáta: 6 Lúnasa, 2022
( Gnagadaga Sunnyold)
Teil: +85134200
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]

Cad iad na Doiciméid Víosa Taistil eile seachas Litir Chumhdaigh?

Is iad seo a leanas na doiciméid thábhachtacha eile maidir le víosa seachas litir chumhdaigh:

Litir Cuireadh le haghaidh Víosa

Litir NOC le haghaidh Visa

Ticéad Caochadán / Ticéad Eitilte Caochadán

Itinerary Eitilte

Taisteal Itinerary

Árachas Taistil

Cruthúnas ar Chóiríocht / Áirithint Óstán Caochadán

Airteagail ghaolmhara don litir chumhdaigh le haghaidh víosa Schengen

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-work-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-spouse-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-visitor-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-transit-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-sports-or-culture-tourism-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-medical-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-business-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-student-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-sweden-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-latvia-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-lithuania-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-iceland-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-estonia-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-hungary-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-luxembourg-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-slovakia-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-slovenia-schengen-visa

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-spain-schengen-visa-with-ai/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-united-kingdom-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-canada-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-france-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-a-germany-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-italy-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-australia-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-united-states-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-japan-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-switzerland-schengen-visa-with-ai/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-malta-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-singapore-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-poland-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-austria-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-netherlands-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-czech-republic-schengen-visa/


https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-portugal-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-greece-schengen-visa-with-ai/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-mexico-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-finland-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-norway-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-belgium-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-brazil-visa-with-ai/

https://blinkvisa.com/blog/wie-man-einen-visum-cover-letter-in-5-minuten-macht/

https://blinkvisa.com/blog/build-cover-letter-untuk-visa-schengen-jerman-dengan-ai/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-slovenia-schengen-visa/

https://blinkvisa.com/blog/cara-membuat-surat-cover-visa-dalam-5-menit/

https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-poland-schengen-visawith-ai/

https://blinkvisa.com/blog/erstellen-sie-einen-cover-letter-fur-frankreich-schengen-visum-mit-ai/

https://blinkvisa.com/blog/build-cover-letter-fur-deutschland-schengen-visum-mit-ai/