သော့ချက်စာလုံးများ- ပြောင်းလဲမှု၊ အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း၊ စက်ဝိုင်းအရာရှိ၊ Karmachari၊ Raiyat၊ အခွန်ကျေးရွာ၊ Jamabandi

နိဒါန်း - မြေယာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး လက်ရှိကာလ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်စေရန် ပြဋ္ဌာန်းပေးသည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယနှစ် ခြောက်ဆယ်တွင် ဘီဟာပြည်နယ် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့လျှင်-

အခန်း-I

ကြိုတင်1. ခေါင်းစဉ်အတို၊ အတိုင်းအတာနှင့် အစပြုခြင်း။ – (၁) ဤအက်ဥပဒေကို The Bihar Land Mutation Act, 1 ဟုခေါ်တွင်နိုင်သည်။(၂) ဘီဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအထိ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရမည်။(၃) အစိုးရမှ အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်စေရမည်။ ဘီဟာဂေဇက်.2 ။ definitions ။ - ဤအက်ဥပဒေတွင် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရွံစရာတစ်စုံတစ်ရာမရှိလျှင်-

(1) “ဗီဇပြောင်းခြင်း” Continuous Khatian၊ Tenants Ledger နှင့် Khesra Register တွင် လူတစ်ဦးဦးပိုင် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့်အကောင့်တွင် အောက်ပါနည်းလမ်းများ/တူရိယာတစ်ခုခုဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်-

(က) အရောင်း-အဝယ်၊ လက်ဆောင်၊

(ခ) ငွေလဲလှယ်နှုန်း၊

(ဂ) ကိုင်ဆောင်မှုအပိုင်း၊

(ဃ) အမွေဆက်ခံခြင်း/ဆက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် သေတမ်းစာ၊

(င) အလိုတော်၊

(စ) နိုင်ငံသားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေ၊ ၁၉၀၈ အရ တရားရုံးအမိန့်/အမိန့်၊

(ဆ) ဘီဟာမြေအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအက်ဥပဒေ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တရားရုံးအမိန့်/အမိန့်၊

(ဇ) ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုဖြင့် အများပိုင်မြေကို လွှဲပြောင်း/ပေးအပ်ခြင်း၊

(၁) ၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းဥပဒေ အရ သိမ်းဆည်းခြင်း၊

(ည) ၁၉၅၄ Bihar Bhoodan Yagna အက်ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသောမြေ၊

(ဋ) ၁၉၄၇ Bihar အခွင့်ထူးခံပုဂ္ဂိုလ်များ Homestead Tenancy Act၊

(ဌ) မဟာဒလစ်မိသားစုများအတွက် ရိုင်ယာတီမြေကို ဝယ်ယူရေးမူဝါဒ၊ ၂၀၁၀၊

(ဍ) 1951 ခုနှစ် Kosi Area (Restoration of Lands to Raiyats) အက်ဥပဒေ၊

(ဎ) ၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုအက်ဥပဒေ အရ ယခင်ရိုင်ယာများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊

(o) ၁၉၆၁ ခုနှစ် Bihar Land Reforms (Ceiling of Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Acquisition of Surplus Land) အက်ဥပဒေ၊ သို့မဟုတ်၊

(စ) နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ အခါအားလျော်စွာ အကြောင်းကြားနိုင်သည့် အခြားနည်းလမ်း/စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုခုဖြင့်၊

(2) “အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း” ဆိုသည်မှာ Bihar Tenancy Act, 1885 အခန်း X တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သည့် နောက်ဆုံးရပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို ဆိုလိုသည်။

(3) "အဆက်မပြတ် Khatian" အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းက မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လူတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ အပြောင်းအလဲများကို ထင်ဟပ်စေသည့် သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကို ဆိုလိုသည်။

(4) "အိမ်ငှားစာရင်းစာရင်း" ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာအလိုက် ငှားရမ်းနေထိုင်သူများမှ သိမ်းဆည်းထားသော မြေအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်မြေစာရင်းအရ နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခနှင့် သုံးစွဲခွင့်များအပြင် ၎င်းတို့ထံမှ နှစ်စဉ်ရရှိလာသော ငှားရမ်းခနှင့် ဖြတ်သန်းခွင့်များကို နှစ်အလိုက် ကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။

(5) "အရည်အချင်းအခွင့်အာဏာ" သက်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ/လက်စွဲများအောက်တွင် အခြေချ/လွှဲပြောင်း/ပေးအပ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဆိုသည်။

(6) "စက်ဝိုင်းအရာရှိ" ဆိုသည်မှာ အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ စက်ဝိုင်းအရာရှိတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရုပ်သိမ်းရန် အစိုးရက အကြောင်းကြားထားသော အခြားအရာရှိတစ်ဦးကို ဆိုသည်။

(7) “မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယ ကောက်ခံရေး”၊ ဆိုသည်မှာ အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယ ကောက်ခံရေးမှူး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးကို သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရုပ်သိမ်းရန် အစိုးရက အကြောင်းကြားထားသော အခြားအရာရှိကို ဆိုသည်။

(8) “စုဆောင်းသူ” ခရိုင်ကောက်ခံသူကို ဆိုလိုသည်။

(9) "နောက်ထပ် စုဆောင်းသူ" ခရိုင်၏ ထပ်ဆောင်းကောက်ခံသူ သို့မဟုတ် အစိုးရက ဤဥပဒေအရ ထပ်လောင်းကောက်ခံသူ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရုပ်သိမ်းရန် အစိုးရက အကြောင်းကြားထားသည့် အခြားအရာရှိတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(10) "ကာမာချာရီ" ခရိုင်စုဆောင်းရေးမှ ခန့်အပ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းကိုဆိုလိုသည် သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ ဟားကာ၏ Karmachari ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် စုဆောင်းသူမှ အကြောင်းကြားထားသော အခြားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(11) "စက်ဝိုင်းစစ်ဆေးရေးမှူး" ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ စက်ဝိုင်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရုပ်သိမ်းရန် အစိုးရက ခန့်အပ်ထားသည့် အရာရှိ သို့မဟုတ် အစိုးရမှ အကြောင်းကြားထားသော အခြားအရာရှိတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(12) “ဟာလ်ကာ” Karmachari ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲရေး၏ အသေးငယ်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲရေးယူနစ်ကို ဆိုလိုသည်။

(13) "အိမ်ငှား" Bihar Tenancy Act၊ 1885 တွင် ပေးအပ်ထားသည့် တူညီသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုသည်။

(14) “ကိုင်” ကွက်လပ် သို့မဟုတ် ကွက်လပ်များကို ရိုင်ယတ်ဖြင့် ကိုင်ဆောင်ကာ သီးခြားငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကို ဆိုသည်။

(15) “ရိုင်ယတ်” Bihar Tenancy Act၊ 1885 တွင် ပေးအပ်ထားသည့် တူညီသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုသည်။

(16) မှတ်ပုံတင်ပြီး Indian Registration Act, 1908 တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စာရွက်စာတမ်းကို ဆိုလိုသည်။

(17) "မှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာ" 1908 ခုနှစ် အိန္ဒိယ မှတ်ပုံတင်ရေးအက်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာကို ဆိုလိုသည်။

(18) “ပြင်ဆင်ချက်လစ်” Continuous Khatian၊ Tenants Ledger Register နှင့် Khesra Register တွင် အမိန့်အရ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်အတွက် Circle Officer မှ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပေးသော စလစ်ကို ဆိုလိုသည်။

(19) “သတ်မှတ်” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော နည်းဥပဒေများ၊

(20) “ဖောင်” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော နည်းဥပဒေများ အရ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံကို ဆိုသည်။

(21) "Kesra မှတ်ပုံတင်ခြင်း" ဝင်ငွေကျေးရွာ၏ အိမ်ငှားများနှင့်အတူ မြေကွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့် သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကို ဆိုသည်။

(22) “ဗီဇပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံစာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” Circle Officer မှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အသနားခံစာတင်သွင်းသည့် သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

(23) “ဗီဇပြောင်းခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း” Circle Officer မှ ပြုလုပ်သော ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်များကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

(24) “အခွန်ရွာ” သီးခြားအခွန်သနနံပါတ် ပါရှိသည့် ဝင်ငွေကျေးရွာအဖြစ် အကြောင်းကြားသည့်ကျေးရွာကို ဆိုသည်။

(25) "အစိုးရ" ဘီဟာအစိုးရကို ဆိုလိုသည်။

(26) "ဂျမာဘဒီ" Tenants Ledger Register တွင် အိမ်ငှားအားလုံးအတွက် ချထားပေးသည့် စာမျက်နှာကို ဖော်ပြသည့် နံပါတ်ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ငှားရမ်းခများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင် ဝယ်လိုအား နှင့် ငှားရမ်းခ စုဆောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ထားသည့် နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

[26(A) "Jamabandi မှတ်ပုံတင်ပါ။" - Jamabandi Register သည် သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေကျေးရွာရှိ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူ/လက်ဝယ်ရှိသူများ၏ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ခါတာ၊ ခေရှရ၊ ဧရိယာ၊ နယ်နိမိတ်နှင့် မြေငှားခ စသည့် အမျိုးမျိုးသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပြီး ယင်းမြေများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ယင်းမြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးခြင်းအစား ၎င်းတို့သည် Jamabandi Register တွင် စာရင်းသွင်းမှုများအရ ငှားရမ်းခကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Jamabandi Register သည် Jamabandi Register Raiyat နှင့် မြေယာပိုင်ရှင် (ပြည်နယ်အစိုးရ) တို့အကြား မြေငှားခဖလှယ်မှုကို ဖော်ပြသည့် အရေးကြီးသော မှတ်ပုံတင်တစ်ခုဖြစ်သည်။]

(27) “အများပိုင်မြေ” ဘီဟာပြည်သူ့မြေယာကျူးကျော်မှုအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊

အခန်း- ဒုတိယ

Mutation Petitions တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၃။ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အသနားခံစာတင်သွင်းခြင်း။ - (၁) အစုအပြုံလိုက် ကိုင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရယူသူသည် ယင်းအတိုးရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အစုအပြုံလိုက် ပိုင်နက်ဆိုင်ရာ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိ နယ်မြေစက်ဝိုင်းအရာရှိထံ အသနားခံစာ တင်ပြရမည်။ သို့မဟုတ် ယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် Continuous Khatian၊ Tenants' Ledger Register နှင့် Khesra Register တို့တွင် ၎င်း၏အမည် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အမည်ကို ကူးပြောင်းရန်အတွက် တည်ရှိပါသည်။[(1A) ထိုမြေပေါ်တွင် အတိုးရရှိသည့်နေ့မှ အများဆုံး ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံလွှာကို တင်သွင်းခြင်းမပြုပါက၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် အသနားခံစာအား သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ . မြေယာလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ အသနားခံစာများနှင့်အတူ ကြန့်ကြာနေပါက လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် အသနားခံစာအား Circle Officer မှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။(1B) မြေလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများကို ဝဘ်ဆိုက်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရုံးများမှ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များအပေါ်တွင်၊ ထိုအကြောင်းကြားထားသော Anchals ၏ Circle Officers များသည် အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အခြေခံ၍ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်သည်။][(၂) ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ရောင်းချခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ခွဲဝေခြင်း ဖြင့်ဖြစ်စေ တရားရုံးကဖြစ်စေ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အမွေဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် သေတမ်းစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဌာနဆိုင်ရာ/ ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများမှ ရယူထားသော မြေ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော စာချုပ်ဖြင့် (အမြဲတမ်းအငှားချထားခြင်း)၊ ကျွမ်းကျင်အာဏာပိုင်မှ အများပိုင်မြေကို လွှဲပြောင်း/ပေးအပ်ခြင်း၊ Bhoodan Yagna Samiti မှ မြေယာပေးအပ်ခြင်း၊ Bihar Privileged Persons' Homestead Tenancy Act, 2 အရ ငှားရမ်းခွင့်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ Bihar Tenancy Act၊ 1947 အရ ရိုင်ယတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများရယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မြေသိမ်းခြင်းအက်ဥပဒေ၊ 1885 အရ ယခင်ရိုင်ယတ်သို့ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မြေသိမ်းခြင်းအက်ဥပဒေအရ ယခင်ရိုင်ယတ်သို့ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ 1894၊ မြေယာသိမ်းဆည်းမှု၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအက်ဥပဒေ၊ 1894 (RFCTLARR Act, 2013) အမျိုးသား အဝေးပြေးလမ်းများအက်ဥပဒေ၊ 2013 နှင့် မီးရထား (အထူး) အက်ဥပဒေ၊ 1956၊ မူဝါဒအရ ဝယ်ယူထားသော အိမ်နေရာများ အိမ်ယာမဲ့ Mahadalit မိသားစုများအတွက် ရိုင်ယာတီမြေ 2008၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို 2010 Kosi Area (Raiyat to Restoration of land to Raiyat) အက်ဥပဒေအရ ယခင် Raiyats များထံ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ပိုလျှံသောမြေများ ပြေလည်မှုနှင့် Bihar Land Reforms (မျက်နှာကျက်ဧရိယာ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် Surplus Land) အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၆၁၊ တရားရုံးတစ်ခု၏ အမိန့်/အမိန့်စာ သို့မဟုတ် အစိုးရမှ အကြောင်းကြားထားသော လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ အခြားနည်းလမ်း/စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုသည် ယင်းပိုင်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏အမည်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် အသနားခံတင်ပြနိုင်သည်။ Continuous Khatian တွင်၊ အိမ်ငှားစာရင်းစာရင်း/Jamabandi မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Khesra မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ရှိသော သို့မဟုတ် ယင်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့် စက်ဝိုင်းအရာရှိ၏ရုံးတွင် ငှားရမ်းသူစာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ရှိသော သို့မဟုတ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးအသနားခံစာများလက်ခံရရှိမှုအတွက် Circle Officer မှ စီစဉ်သောစခန်းတစ်ခုတွင်၊ ဧရိယာ။](၃) ရုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ စခန်းတွင်ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအတွက် အသနားခံစာလက်ခံရရှိသည့်အခါတွင် အသနားခံစာတင်သူအား သတ်မှတ်သည့်ပုံစံဖြင့် ပြေစာထုတ်ပေးရမည်။[(3A) မြေယာမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်၊ အကြောင်းကြားထားသည့် Anchals ၏ Circle Officer များသည် Online Mutation အတွက် suo motu သိမှုကိုခံယူပြီး အလုပ်သုံးရက်အတွင်း ဗီဇပြောင်းမှုမှတ်တမ်းကို စတင်မည်ဖြစ်သည်။ Circle Officer သည် အထွေထွေသတိပေးချက်နှင့် အထူးသတိပေးချက်ကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပြန်ရမည်။ အထွေထွေသတိပေးချက်နှင့် အထူးသတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် Circle Officer မှ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။](၄) Circle Officer သည် Circle Office တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော Mutation Petition Register တွင် ၎င်းတို့၏ ပြေစာအတွက် ပြောင်းလဲမှု အယူခံလွှာတစ်ခုစီကို မှတ်ပုံတင်ရန် အမိန့်ပေးရမည်။ mutation အသနားခံစာတစ်ခုစီ။

အခန်း- III

Circle Officer ကို ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်4. ကိုင်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အကျိုးစီးပွားကို ရယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Circle Officer ကို တိုင်ကြားရန် တာဝန်ရှိသော အာဏာပိုင်။ - (၁) အရောင်း-အဝယ်လဲလှယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား အခြားနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း ပြီးမြောက်ပါက မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဧရိယာ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိရာ နယ်မြေဦးစီးမှူးထံ မှတ်ပုံတင်ထားသော အမည်ပေါက် မိတ္တူနှင့် ဓါတ်ပုံမိတ္တူနှင့်အတူ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။(၂) လက်ဝယ်ထားရှိမှု သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းကို ကွပ်မျက်ရေးတွင် ပေးပို့ထားပြီး၊ အမိန့်ကိုင်ဆောင်သူ သို့မဟုတ် တရားရုံးလေလံ/ရောင်းချမှုတွင် ဝယ်ယူသူထံ သို့မဟုတ် ခွဲဝေမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့်စာ၊ ၁၉၀၈ သို့မဟုတ် ဘီဟာမြေအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအက်ဥပဒေ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဘီဟာပြည်နယ်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ သို့မဟုတ်၊ ခွဲဝေခြင်းအတွက် အပြီးသတ်အမိန့်ချသည့် တရားရုံးသည် အမှုအခင်းဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အညီ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အဆိုပါအချက်ကို စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိသည့် နယ်မြေရှိ စက်ဝိုင်းအရာရှိထံ အကြောင်းကြားရမည်။(၃) အာဏာပိုင်များ၊ Bihar Land Reforms (Ceiling of Ceiling Area and Acquisition of Acquisition of Surplus Land) အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၆၁၊ Bihar အခွင့်ထူးခံ လက်အောက်ရှိ အခွင့်ထူးခံပုဂ္ဂိုလ်များထံ မြေယာခွဲဝေပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နောက်ဆုံးအမိန့်၊ 1 ခုနှစ် Persons' Homestead Tenancy Act, 2, Mahadalit မိသားစုများအား အိမ်နေရာမဲ့ Mahadalit မိသားစုများအတွက် ရိုင်ယာတီမြေကို ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအရ, 1908, Bihar Tenancy Act, 2009 အရ Raiyats အောက်နေထိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ 3 ခုနှစ် Kosi (Restoration of Land to Raiyats) အက်ဥပဒေ အရ လယ်ယာမြေအား သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အဆိုပါအမိန့်စာဖြင့် မြေတည်ရှိရာ နယ်မြေပိုင်နက် အရာရှိထံ အကြောင်းကြားရမည်။(၄) သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိ၊ Bhoodan Yajna Samiti သည် 1961 Bihar Bhoodan Yajna အက်ဥပဒေ အရ အဆိုပါမြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အကြောင်းကြားစာပေးရမည် ။(၅) [မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းအက်ဥပဒေ၊ 1894 မြေယာသိမ်းယူမှု၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအက်ဥပဒေ၊ 2013 (RFCTLARR Act, 2013) အမျိုးသား အဝေးပြေးဥပဒေ၊ 1956 နှင့် ရထားလမ်းများ (အထူး) ဥပဒေအရ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင်များ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အက်ဥပဒေ သည် မြေနေရာ တည်ရှိရာ နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ စက်ဝိုင်းအရာရှိအား သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသိပေးရမည်။](6) [မြေယာသိမ်းဆည်းမှုအက်ဥပဒေ၊ 1894 မြေယာသိမ်းဆည်းမှုဥပဒေ၊ 2013 မြေယာသိမ်းဆည်းမှု၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဥပဒေ၊ 2013 (RFCTLARR အက်ဥပဒေ၊ 1956) အမျိုးသားအဝေးပြေးလမ်းများအက်ဥပဒေ၊ 2008 နှင့် မီးရထားများ (RCTLARR Act, XNUMX) အထူး) ၂၀၀၈ ခုနှစ် အက်ဥပဒေ သည် မြေနေရာ တည်ရှိရာ နယ်မြေ အတွင်းရှိ စက်ဝိုင်းအရာရှိအား သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသိပေးရမည်။](၇) ဧရိယာ၏ Karmachari သည် အပိုင်းခွဲခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် သက်သေခံပစ္စည်း ဆက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာတစ်ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အခြားနည်းလမ်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး Circle Officer ထံ သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် ရင်းနှီးသောအချက်အလက်များကို ရယူရမည်။ (၈) ကိုင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရယူလိုသူ မည်သူမဆို အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော အစုအပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော အစုအဝေးသည် အစုအပြုံလိုက် လှည့်လည်ကုန်၏၊ ယင်းအတိုးနှုန်းကို သတ်မှတ်သည့်ပုံစံဖြင့် ရယူပြီး ရက်ပေါင်း 7 အတွင်း တည်ရှိပါသည်။

အခန်း-IV

စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့်အစီရင်ခံစာ5. ဗီဇပြောင်းခြင်းကိစ္စများတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း။ - (၁) ဦးပိုင် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာတစ်ခု၏ အကျိုးစီးပွားကို ရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်များက လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်ခြင်းအတွက် အသနားခံစာ လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ဗီဇပြောင်းခြင်းဖြစ်စေရန်၊ Circle Officer သည် Karmachari နှင့် Circle Inspector ထံမှ ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အသနားခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် အမိန့်ပေးကာ ကမာချာရီသို့ အကြောင်းကြားရန် အမိန့်ပေးရမည်။ Circle Inspector နှင့် Circle Inspector (၂) ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အသနားခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန် အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ Karmachari သည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း မေးမြန်းပြီး Circle Inspector သို့ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံဖြင့် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို တင်ပြရမည်။(၃) တွင်၊ Karmachari ထံမှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာလက်ခံရရှိခြင်း၊ Circle Inspector သည် Karmachari ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ၏မှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်များကိုသူ၏အကြံပြုချက်များနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ Circle Officer သို့ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက် နှင့်အတူ။(1) Circle Officer သည် Karmachari နှင့် Circle Inspector ၏ စုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက၊ သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါက မိမိကိုယ်တိုင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ တွေ့ရှိချက်များအား သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

အခန်း – V

စွန့်ပစ်ခြင်း6. ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စများကို ဖယ်ရှားခြင်း။ - (၁) ကမာချာရီနှင့် စက်ဝိုင်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိထံမှ စုံစမ်းရေးအစီရင်ခံချက်ကို လက်ခံရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅(၅) အရ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအပေါ်၊ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စအား ဖယ်ရှားပေးရမည်။ အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုအပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကန့်ကွက်ဖိတ်ကြားခြင်း ၊

(က) ၎င်း၏ရုံးတွင် ကျင်းပသော ပုံမှန် အသွင်ကူးပြောင်းရေး တရားရုံး၊

(ခ) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်ရှိသည့် ဧရိယာ၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ အမှုများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော စခန်းတရားရုံးများတွင် (၂) ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်ခံရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်သူအား သက်သေအထောက်အထားများ တင်ပြရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အခွင့်အရေးပေးရမည်။ တစုံတရာ ကြားနာပြီး ကန့်ကွက်ချက်ရှိလျှင် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသည့် အမိန့်ကို အတည်ပြုရမည်။(၃) ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းသည့် နောက်ဆုံးနေ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကန့်ကွက်သူမရှိသည့် အမှုတွဲများကို မြို့ဝိုင်းဦးစီးမှူးက ဖယ်ရှားပေးရမည်။ ယင်းအမိန့်ကို ထိုက်သင့်သလောက် ကျော်လွန်၍ (၄)ကန့်ကွက်သည့်ကိစ္စများတွင် ပါတီများမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြားနာခွင့်မပေးပါက မည်သည့်အမိန့်ကိုမျှ အတည်ပြုခြင်းမပြုရ။ စက်ဝိုင်းအရာရှိသည် ပယ်ချခံရသည့် အကြောင်းရင်းကို အမိန့်စာရွက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အသနားခံစာပယ်ချခံရသည့် အကြောင်းအရင်းကို အတိုချုံးဖော်ပြ၍ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အသနားခံစာပေးပို့ရမည်။ စက်ဝိုင်းဦးစီးမှူးသည် သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အယူခံဝင်သူများကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ရင်းနှီးစေရန် အမှားပြင်ဆင်လွှာများ ထုတ်ပေးရမည်။(၇) [Karamachari သည် စဉ်ဆက်မပြတ် Khatiyan၊၊ Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register and Khesra Register of the Revenue Village of Khesra Register and the Register of the corresponding to the order of alternation for change for the order of the order of the correspondent.](8) [ငှားရမ်းသူများ၏စာရင်းသွင်းစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်အခြေခံ၍ Karmachari မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် Jamabandi နှင့်ပတ်သက်သောနှစ်စဉ်ငှားရမ်းခလိုအပ်ချက်နှင့် သက်တမ်းကိုပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်သည်။](၉) အရောင်း-ဝယ်ခြင်း၊ လက်ဆောင် သို့မဟုတ် လဲလှယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တောင်းဆိုထားသော ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုပါက ခွင့်ပြုခြင်းမပြုရ။(၁၀) အလိုတော်၏အခြေခံအရ တောင်းဆိုထားသော ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။(၁၁) တရားရုံး သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စာချုပ်မှလွဲ၍ အခြားခွဲဝေမှုကို အခြေခံ၍ ခွဲဝေခြင်းအား အစုရှယ်ယာအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေခြင်းမပြုပါက ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အရည်အချင်းစစ်တရားရုံးတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ပုဒ်မနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်တရားစွဲဆိုထားသည့်ကိစ္စများတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ခွင့်မပြုပါ။(၁၃) သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လွှဲပြောင်းရယူခြင်းကိစ္စများတွင် ခွင့်မပြုပါ။ ကိုင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ် အကျိုးစီးပွားတစ်ခုသည် ယင်းပိုင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါ။

အခန်း-VI

အယူခံနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။7. အယူခံဝင်ပါ။ - (၁) လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယ ကောက်ခံရေး အရာရှိ၏ အမိန့်ကို အယူခံဝင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း အယူခံဝင်ရန် အမိန့်ချသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယ ကောက်ခံရေး အရာရှိက တင်သွင်းရာတွင် ကြန့်ကြာမှု ရှိ၊ ကြန့်ကြာမှုအတွက် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်များရှိကြောင်း ဖြည့်စွက်အယူခံမှုတွင် ကျေနပ်သည်။(၃) မြေယာပြုပြင်ရေး လက်ထောက် ကောက်ခံရေးအရာရှိသည် သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်သူအား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အခွင့်အရေးများ မပေးပါက အယူခံဝင်သည့် အမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ထားပေးခြင်း မပြုရ။ ကြားနာခြင်း။(၄) ပြောင်းလဲမှုအယူခံမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အချိန်ကန့်သတ်ချက်သည် ပြောင်းလဲမှုအယူခံဝင်သည့်နေ့မှစ၍ အလုပ်ချိန်သုံးဆယ် (၃၀) ရက်ဖြစ်ရမည်။8. ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ - (၁) ဤအက်ဥပဒေအရ ခရိုင်၏ ကောက်ခံရေး/နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ခံသူသည် ဤအက်ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိအား ကျေနပ်စေရန်အတွက် သို့မဟုတ် ဤအက်ဥပဒေပါ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်၏ တရားဝင်မှု သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျေနပ်စေရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦး၏ လက်အောက်ရှိ အရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များက မစွန့်ပစ်မီ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အမှုတွဲမှတ်တမ်းများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးကာ သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသည့် အမိန့်ကို ကျော်လွန်ပါ။(၂) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာကို စုဆောင်းသူ/နောက်ထပ်အဖွဲ့ထံ တင်ပြနိုင်သည်။ မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒုတိယ ကောက်ခံရေးမှူး၏ အမိန့်ဖြင့် ခရိုင်အတွင်း ကောက်ခံရရှိသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်က ယင်းအမိန့်ကို စတင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း 1 အတွင်း ကောက်ခံရေး/ ထပ်လောင်းကောက်ခံသူသည် ပေးအပ်ထားသည့် အမိန့်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာတင်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ ကြန့်ကြာမှုအတွက် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်များ ရှိနေသည့်အတွက် ကျေနပ်ပါသည်။ (၄) ကောက်ခံရေး/နောက်ထပ် ကောက်ခံသူသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦး၏ အမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြားနာခွင့် မပေးပါက မည်သည့်အမိန့်ကိုမှ မလွှဲပြောင်းစေရ။ .(၅) ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှု လျှောက်လွှာကို ဖျက်သိမ်းရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ စတင်၍ အလုပ်လုပ်ရက်သုံးဆယ် (၃၀) ရက်ဖြစ်ရမည်။

အခန်း- VII

Jamabandi ဖျက်သိမ်းခြင်း။၉။ Jamabandi ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။ - (၁) suo motu သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာတွင်ဖြစ်စေ ထပ်လောင်းကောက်ခံသူသည် အာဏာတည်ဆဲကာလ သို့မဟုတ် အမှုဆောင်တစ်ဦးဦး၏ ဆန့်ကျင်မှုဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် Jamabandi နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် အခွင့်အာဏာရှိရမည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လယ်ယာမြေတည်ရှိရာ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့် နောက်ဆက်တွဲ ကောက်ခံသူသည် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအား ထင်ရှားစေရန်၊ သက်သေထွက်ဆိုရန်နှင့် ကြားနာရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အခွင့်အရေးပေးပြီးနောက် အဆိုပါ Jamabandi ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ လက်အောက်ခံ တောင်းဆိုသူအား သိမ်းယူကာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တရားဝင်ပိုင်ရှင်ထံ ပေးအပ်နိုင်သည်/ ထပ်လောင်းကောက်ခံသူအား တရားမျှတ၍ သာတူညီမျှဖြစ်နိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။(၂) ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ အဆိုပါ Jamabandi အား အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိ၍ ပါတီများအား အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသော အခွင့်အရေးကို မပေးဘဲ၊ (၃) လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ယာမဘန္ဒိကို ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း မြေ သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိသည့် နယ်မြေဒေသ တည်ရှိသည့် အပိုကောက်ခံရေးအရာရှိရှေ့မှောက်တွင် အသနားခံတင်ပြနိုင်သည်။ .(၄) ယာမာဘဒီကို ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် မြေယာ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသည့် အစိုးရဌာနတစ်ခု၏ အသနားခံစာဖြင့် လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် ယင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တည်ရှိသည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့် နောက်ထပ် ကောက်ခံသူ၊ ယင်း သို့မဟုတ် စူမိုတူ၊ ဂျမဘနဒီကို စိတ်ဝင်စားသူများထံ အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ဂျမဘနဒီကို ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် တရားစွဲနိုင်သည်။ (၅) မြေယာ သို့မဟုတ် ယာဘဒီတွင် တည်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးနောက် လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် ယာဘန္ဒိ၏ အစိတ်အပိုင်းကို စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော နောက်ထပ် ကောက်ခံသူသည် ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပြီးနောက်၊ သို့မဟုတ် ယင်းအတွက် အခွင့်အာဏာရှိသူက ထိုက်သင့်သည်ဟု ယူဆသည့် အမိန့်ကို ပေးရမည်။(၆)(က) ထပ်လောင်းကောက်ခံသူ၏အမိန့်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အယူခံမှုသည် ရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) အတွင်း ခရိုင်ကောက်ခံရေးမှူးထံ လိမ်လည်ရမည်။ အဆိုပါအမိန့်ကို အယူခံဝင်ခဲ့သည်။

(ခ) ကြန့်ကြာမှုအတွက် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်ရှိကြောင်း ကျေနပ်ပါက ခရိုင်၏ ကောက်ခံရေးသည် အယူခံတင်သွင်းရာတွင် နှောင့်နှေးမှုကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြားနာရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အခွင့်မပေးပါက အယူခံတင်သွင်းသည့်အမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ထားပေးခြင်းတို့ကို ခရိုင်ကောက်ခံရေးမှူးက မဆောင်ရွက်စေရပါ။(၇)(က) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ ခရိုင်ကောက်ခံရေးမှူး၏ အမိန့်ဖြင့် ပျက်ကွက်သူတိုင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ယင်းအမိန့်စတင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း၊

(ခ) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်လွှာတင်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုအတွက် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်ရှိကြောင်း ကျေနပ်မှုရှိပါက တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်က ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ယင်းကိုယ်စား လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဤအက်ဥပဒေပါ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်၏ တရားဝင်မှု သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကျေနပ်စေရန်အတွက် သို့မဟုတ် အရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်က ချမှတ်ထားသော နည်းဥပဒေများကို တောင်းခံ၍ လည်းကောင်း၊ ထိုအရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များက မစွန့်ပစ်မီ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အမှု၏မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးပြီး သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသည့်အတိုင်း အမိန့်ပေးသည်။

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်နာ သည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု၏ အမိန့်ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ထား ခြင်း မပြုရ၊

အခန်း- VIII

Khata Pustika ပြင်ဆင်ခြင်း။10. အခကြေးငွေပေးချေမှုတွင် အခန်းငှားရန် ပြင်ဆင်မှုနှင့် ၎င်း၏ ထောက်ပံ့မှု။ - (၁) သာသနပစ္စေကကို သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ဝင်ငွေကျေးရွာတွင် အိမ်ငှားတစ်ဦး၏ ကိုင်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Anchal Adhikari မှ သက်ဆိုင်ရာ ငှားရမ်းသူအား ယင်းအခကြေးငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အချိန်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း (၂) ခတ္တပစ္စေကသည် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်။

(ဈ) အိမ်ငှားပိုင်ဆိုင်သည့်မြေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆက်မပြတ် Khatian နှင့် အိမ်ငှားစာရင်းစာရင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ကောက်နှုတ်ချက်များ၊

(ii) ငှားရမ်းခနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊

(၃) အစိုးရ သို့မဟုတ် အခြားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးချေထားသော ချေးငွေများနှင့်အတူ ပြန်ဆပ်နိုင်သည်။(၃) ခေတ္တပူစတီကာအား သက်ဆိုင်ရာ Anchal Adhikari ထံ၊ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတိုင်းတွင် မြေယာပြောင်းလဲမှုတိုင်းပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ Anchal Adhikari ရှေ့မှောက်တွင် တင်ပြရမည်။

အခန်း- ၉

အမျိုးမျိုးစုပေါင်းသော11. လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်။ - ဤအက်ဥပဒေပါ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားလုံးသည် အကျဉ်းချုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ရမည်။12. ပုံမှန် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာတရားရုံးများတွင် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စများကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ - (၁) ကန့်ကွက်သူမရှိ၊ ပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းတရားရုံးတွင် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံစာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ အလုပ်ချိန် (၂၁)ရက်၊ ဆယ့်ရှစ်(၁၈)ရက်၊ ) အမိန့်ချမှတ်သည့်ရက်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်စလစ်ထုတ်ပေးရန် အလုပ်ချိန်သုံးရက်။(၂) ကန့်ကွက်မှုလက်ခံရရှိသည့် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းတရားရုံးတွင် သုံးဆယ့်သုံးရက်ဖြစ်ရမည်။ ဗီဇပြောင်းလဲရေးအယူခံလွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ (၃၃) ရက်၊ အမိန့်ကို ကျော်လွန်သည့်နေ့မှ အလုပ်ချိန် (၃၀) ရက်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်စလစ်ထုတ်ပေးရန် အလုပ်ချိန် (၀၃) ရက်၊13. စခန်းတရားရုံးတွင် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအမှုများကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ - (၁) ကန့်ကွက်သူမရှိသည့် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စများကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်မှာ စခန်းတရားရုံးတစ်ခုတွင် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံစာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစပြီး အလုပ်ချိန်ဆယ့်ရှစ်(၁၅)ရက်၊ အဆိုပါအမိန့်ကို ကျော်လွန်ပြီး ၃ (၀၃)ရက်အတွင်း ပြင်ဆင်ချက်စလစ်ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။(၂)ကန့်ကွက်မှုလက်ခံရရှိသည့် အမှုတွဲများကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက်မှာ စခန်းတရားရုံးတွင် အမှုပေါင်း သုံးဆယ့်သုံး (၃၃)၊ စခန်းတရားရုံးတွင် ပြောင်းလဲမှုအယူခံလွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀)၊ အမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှ (၃၀) ရက်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်စလစ်ထုတ်ပေးရန် (၀၃) ရက်၊14. ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံစာများကို ဖယ်ရှားရာတွင် ကြန့်ကြာမှုအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည့် အကြောင်းရင်းများ။ - အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အချိန်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အသနားခံစာများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုပါက စုဆောင်းသူမှ စိစစ်ရမည့် အမှုမှတ်တမ်း၏ အမိန့်စာရွက်တွင် ကြန့်ကြာရသည့် အကြောင်းရင်းများကို Circle Officer မှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ခရိုင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း။15. စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် ကြန့်ကြာမှုအတွက် တာဝန်ရှိခြင်း။ - မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဖျက်သိမ်းရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်းအတွက် တာဝန်မှာ ယင်းနှောင့်နှေးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။16. အာဏာပိုင်များသည် အရပ်ဘက်တရားရုံး၏ အာဏာရှိသည်။ - ဤဥပဒေအရ ကောက်ခံသူ၊ ထပ်ဆောင်းကောက်ခံသူ၊ မြေယာပြုပြင်ရေး လက်ထောက် ကောက်ခံရေးနှင့် စက်ဝိုင်းဦးစီးအရာရှိတို့သည် အထောက်အထားများ တောင်းခံခြင်း၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ ခေါ်ယူခြင်းနှင့် ခိုင်းစေခြင်း၊ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ၁၉၀၈ ခုနှစ် နိုင်ငံသားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေ အရ တရားရုံးတွင် အပ်နှင်းထားသည့် စရိတ်များ ချီးမြှင့်ခြင်း။17. တရားရုံးအခကြေးငွေ - ဤအက်ဥပဒေအရ တင်သွင်းသော အသနားခံစာ၊ အယူခံစာချွန်လွှာ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားချက်တိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးအတိုင်း တရားရုံးအခကြေးငွေတံဆိပ်တုံးထုရမည်။18. အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူများနှင့် အချက်အလက်။ - ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အခကြေးငွေပေးချေမှုအရ၊ ဤကိုယ်စား သတင်းအချက်အလက်နှင့် လက်မှတ်ရရှိထားသော ကောက်နုတ်ချက်များနှင့် လက်မှတ်မိတ္တူများ၊ ပြင်ပေးထားသော စာရွက်များ၊ အဆက်မပြတ် Khatian နှင့် အိမ်ငှားစာရင်းများကို ပေးဆောင်ရမည်။ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် အလားတူလျှောက်ထားသူများ။19. လမ်းညွှန်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်မှု။ - စက်ဝိုင်းဦးစီးမှူးနှင့် ဒုတိယမြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နှင့် ထပ်ဆောင်းကောက်ခံသူသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အက်ဥပဒေအရ ၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးရာတွင် ခရိုင်၏ အထွေထွေလမ်းညွှန်မှု၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိရမည်။20. အခက်အခဲများကိုဖယ်ရှားရန်စွမ်းအား။ - နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော အမိန့်ဖြင့် ဤအက်ဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်စေရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားရန် မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။21. အခြားဥပဒေများကို လွှမ်းမိုးခြင်းမပြုရန်၊ - ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အာဏာတည်ဆဲကာလတွင် အခြားဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ပျက်ပြားစေခြင်းအပြင် ပျက်ပြားစေရမည်။22. စည်းကမ်းများချမှတ်ရန် အစိုးရ၏အာဏာ။ - (၁) နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။(၂) ဤပုဒ်မအရ ချမှတ်ထားသော နည်းဥပဒေအားလုံးကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်ရမည်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တစ်ခုစီ၏ ရှေ့မှောက်တွင် အဆိုပြုပြီးနောက်၊ စည်းကြပ်သည့်ကာလ စုစုပေါင်း ၁၄ ရက်ကြာကျင်းပနေချိန်၌ ယင်းအစည်းအဝေးကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ဆက်ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ပါဝင်နိုင်ပြီး အစည်းအဝေး သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ၊ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ချက်ခြင်းထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် နည်းဥပဒေတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးက သဘောတူညီကြပြီး စည်းမျဥ်းအား မပြုသင့်ဟု လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးက သဘောတူကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နည်းဥပဒေသည် ယင်းပုံစံအတိုင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်သည့်ပုံစံဖြင့်သာ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေဘဲ၊ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် အဆိုပါစည်းမျဉ်းအရ ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သော မည်သည့်အရာ၏တရားဝင်မှုကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရပါ။23. ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ချွေတာခြင်း။ - (၁) Bihar Tenants Holdings (မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း) အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၇၃ (ဘီဟာအက်ဥပဒေ ၂၈ ၏ ၁၉၇၅) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ (၂) ယင်းကဲ့သို့ ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သော်ငြား ပေးအပ်ထားသော သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ထားသည့် အာဏာကို ကျင့်သုံးသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို၊ ဤအက်ဥပဒေသည် ဤအက်ဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့တွင် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအက်ဥပဒေက အပ်နှင်းထားသော သို့မဟုတ် အပ်နှင်းထားသော အာဏာကို ကျင့်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရေးယူခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်။