Aplikacja FlightGen

W przypadku prawie wszystkich wniosków wizowych konieczne będzie złożenie dokumentu zwanego listem wizowym lub listem motywacyjnym (czasami nazywanym również osobistym listem motywacyjnym). Ale rzadko który konsulat oferuje próbkę tego, czego szuka. Ale nie musisz się martwić; w tym artykule dowiesz się, jak przygotować list motywacyjny do wniosku wizowego w mniej niż 5 minut.

Z tego samego formatu skorzystało ponad 50,000 XNUMX klientów, aby uzyskać akceptację wizy w różnych konsulatach na całym świecie.

Uwaga: List motywacyjny jest pierwszym dokumentem (w niektórych przypadkach jedynym), który konsulat przeczyta, aby zrozumieć całe podsumowanie Twojego wniosku wizowego i pomóc w uzasadnieniu wydania wizy.

Można pobrać Aplikacja FlightGen, utwórz login i napisz list motywacyjny do wizy w mniej niż 5 minut.

Ponadto, jeśli ubiegasz się o wizę turystyczną lub biznesową, będziesz musiał złożyć Plan podróży również i ten wymóg jest spełniony przez list motywacyjny tworzony przez tę aplikację.

Co oznacza list motywacyjny do wniosku wizowego?

List motywacyjny to dokument zawierający wszystkie ważne fakty dotyczące wniosku wizowego, takie jak cel wizyty, daty podróży, złożone dokumenty i dokumenty złożone w celu uzyskania wizy, aby uzasadnić wydanie wniosku wizowego.

List motywacyjny to pierwszy dokument, który przeczyta urzędnik wizowy, dlatego musi znajdować się na wierzchu wszystkich innych dokumentów składanych w celu uzyskania wizy. Jest to również jeden z najważniejszych, ponieważ urzędnik wizowy może anulować Twój wniosek wizowy, jeśli znajdzie w Twoim piśmie nieścisłości.
Należy pamiętać, że list motywacyjny powinien być zaadresowany do ambasady lub konsulatu kraju, który odwiedzasz, nawet jeśli składasz wniosek za pośrednictwem centrum składania wniosków wizowych, takiego jak VFS Global.

Jakie szczegóły należy podać w liście motywacyjnym wniosku wizowego?

List motywacyjny do wniosku wizowego to dokument wyjaśniający cel Twojej wizyty za granicą oraz charakter Twoich relacji z osobą zapraszającą.
List ten jest napisany do ambasady lub konsulatu kraju, który planujesz odwiedzić i zawiera informacje na temat Twojej podróży, w tym daty podróży, powód wizyty oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w składaniu wniosku wizowego.
List motywacyjny do wniosku wizowego jest ważnym dokumentem, który może pomóc w złożeniu wniosku wizowego i zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie zgody.

W związku z tym list motywacyjny, jak każdy list formalny, musi zawierać dane osoby, do której się zwracasz, temat wyjaśniający cel podróży i od kogo pochodzi, a więc imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, numer telefonu i adres e-mail ( na wypadek, gdyby konsulat chciał się z Państwem skontaktować w celu uzyskania wyjaśnień).

Ale dodatkowo dobry list motywacyjny musi zawierać również takie szczegóły, jak cel podróży, Twój Plan podróży , przesłane dokumenty i informacje o Twojej pracy.

Zatem dobry list motywacyjny musi zawierać wszystkie szczegóły wymienione poniżej, w tej samej kolejności.

 • Zwracając się do konsulatu
 • Daty podróży
 • Kraje podróży (Jeśli jesteś w strefie Schengen lub odwiedzasz wiele krajów, zapoznaj się z naszymi list motywacyjny dotyczący artykułu dotyczącego wizy Schengen)
 • Cel podróży.
 • Dzień mądry Plan podróży.
 • Status finansowy
 • dowód utrzymania
 • Informacje o Twoim zatrudnieniu lub firmie
 • Dokumenty złożone w celu uzyskania wizy.
 • Twoje dane kontaktowe, jeśli konsulat z jakiegoś powodu chce się z Tobą skontaktować

Czy powinienem złożyć list motywacyjny w sprawie wizy Schengen?

Tak, do złożenia wniosku o wizę Schengen potrzebny jest list motywacyjny, chociaż nie jest on wymieniony w wymaganych dokumentach dotyczących wizy Schengen, Twoim obowiązkiem jest dostarczenie listu motywacyjnego. O to samo prosi VFSGlobal w tym miejscu.

Dlaczego należy złożyć list motywacyjny przy ubieganiu się o wizę?

Kiedy Twój wniosek wizowy znajdzie się na biurku urzędnika wizowego, pierwszym dokumentem, który przeczyta, będzie Twój list motywacyjny ponieważ pozwoli to im ustalić autentyczność Twojej podróży i udowodnić, że masz silny zamiar powrotu do kraju ojczystego.

Przeszkolony urzędnik wizowy będzie w stanie znaleźć luki i niespójności we wniosku wizowym.
Na przykład, złożyłeś wniosek o 10-dniową wizę Schengen do Francji, ale przebywasz we Francji tylko przez 2 dni (z 5 dniami w Niemczech) w oparciu o plan podróży, wówczas urzędnik wizowy może odrzucić Twój wniosek wizowy, kierując Cię do złożenia wniosku za pośrednictwem Niemcy.

A może nie złożyłeś wszystkich wymaganych dokumentów do zatwierdzenia wizy i wówczas urzędnik wizowy może się z Tobą skontaktować i poprosić o dodatkowe informacje, jeśli zostały one dodane w liście motywacyjnym.

Jeśli masz ze sobą list motywacyjny: Źródło VFS

Jakie dokumenty należy wymienić w liście motywacyjnym do wniosku wizowego?

Zależy to od rodzaju wizy, o którą się ubiegasz, ponieważ dokumenty składane w celu uzyskania wizy turystycznej różnią się od dokumentów związanych z wizą biznesową.
Istnieje jednak zestaw dokumentów wspólnych dla większości rodzajów wiz, takich jak:

 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia wizy.
 • Wypełniony formularz wizowy lub w niektórych przypadkach dwa formularze wizowe.
 • Wszelkie rezerwacje lotów lub trasa lotu w celu uzyskania wizy.
 • Dowód zakwaterowania, takie jak rezerwacje hoteli lub ośrodków wypoczynkowych.
 • Dowód utrzymania, taki jak wyciągi bankowe, karty kredytowe lub list sponsorski.
 • Zdjęcie zgodnie ze specyfikacją wizową
 • Dowód powiązania z krajem ojczystym, np. miejsce zamieszkania, płatności podatkowe lub rachunki za prąd.
 • Dowód pracy, taki jak świadectwo pracy lub zaświadczenie o założeniu firmy.
 • Plan podróży z dziennym podziałem aktywności po zatwierdzeniu wizy.

Oprócz nich może być konieczne przesłanie innych dokumentów w zależności od rodzaju wizy.

Jak napisać list motywacyjny do wniosku wizowego?

Jeśli używasz Aplikacja FlightGen, nie ma potrzeba samodzielnie napisać list motywacyjny. Zostaniesz poproszony o zestaw pytań, takich jak dane osobowe, informacje o pracy, plan podróży i dokumenty wizowe, w prostym formacie przypominającym kreator.
Po udzieleniu odpowiedzi będziesz mógł stworzyć list motywacyjny do wniosku wizowego, który jest idealnie sformatowany dla Twojego rodzaju wizy.

Jeśli jednak chcesz napisać taki list samodzielnie, możesz skorzystać z naszych przykładowych listów motywacyjnych i stworzyć taki, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Podczas jego opracowywania należy pamiętać o następujących kwestiach.

 • Znajdź adres konsulatu i zwróć się do niego formalnie. tak jak Szanowny Konsulacie Francji.
 • Poznaj daty rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz zaplanuj, co zamierzasz zrobić tego dnia, na przykład plan podróży.
 • Wspomnij o wszystkich rezerwacjach dokonanych podczas podróży, takich jak bilety lotnicze, rezerwacje hoteli, ubezpieczenie podróżne.
 • Należy krótko podać solidny powód podróży. Oczekuje się co najmniej 2 lub 3 linijek.
 • Wypisz wszystkie dokumenty, które zamierzasz przedstawić w związku z podróżą.
 • Na koniec podpisz list motywacyjny swoimi danymi.

Przykładowy list motywacyjny do szablonu wniosku wizowego

możesz skorzystać z próbki wymienionej poniżej, aby stworzyć własny list motywacyjny.

przykładowy list motywacyjny do wniosku wizowego – część 1
przykładowy list dotyczący wniosku o wizę Schengen część 2.

Możesz też skorzystać z poniższego szablonu PDF, aby przygotować swój list.

A oto próbka, którą możesz skopiować i edytować bezpośrednio, jeśli zajdzie taka potrzeba, w dokumencie Word.

List motywacyjny stworzony przy użyciu aplikacji FlightGen
Konsulat Japonii
Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki,
Finlandia

Kwiecień 2, 2023
Temat: Zatwierdzenie mojej wizy turystycznej w Konsulacie Japonii

Szanowni Państwo,
Chciałbym odwiedzić Japonię w celach turystycznych między 10 sierpnia 2023 r. a 14 sierpnia 2023 r.

Cel podróży:  Aby odwiedzić moich przyjaciół, którzy przebywają w Hiroszimie i Kioto i wybrać się na wycieczkę w celu zwiedzania starożytnych świątyń Japonii.
Jako obywatel Finlandii muszę uzyskać wizę turystyczną na to samo.
Wyjaśniłoby to szczegóły mojej podróży i uzasadniłoby wydanie mojej wizy.

 • 10 sierpnia 2023: Góra Fuji
 • 11 sierpnia 2023: Cesarskie Tokio
 • 12 sierpnia 2023: Park Pokoju w Hiroszimie
 • 13 sierpnia 2023: Historyczne Kioto
 • 14 sierpnia 2023: Sanktuarium na wyspie Ofitsukushima, Miyajima

Obecnie pracuję w firmie To do jako Inżynier. Ponoszę koszty tej podróży.

Przestrzegam wymagań podanych na stronie internetowej konsulatu Japonii.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty potwierdzające mój wniosek o wizę turystyczną do Australii

 • Dowód uiszczenia opłaty wizowej.
 • Oryginał i kopia mojego paszportu z okresem ważności minimum 6 miesięcy
 • Trasa lotu od agenta. Trasa będzie biletowana po zatwierdzeniu wizy.
 • Wyciąg z rachunku bankowego mojego sponsora za tę podróż.
 • Ubezpieczenie podróżne na czas mojego pobytu zgodnie ze specyfikacjami wizowymi wymienionymi na stronie
 • miejsce konsulatu
 • Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wizowego
 • Moja umowa o pracę
 • Plan podróży podczas mojej podróży, jak wspomniano powyżej.

Ufam, że przekonasz się, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub

dodatkowe szczegóły dotyczące mojego wniosku. Moje dane znajdują się poniżej. Czekam na wiadomość od Ciebie.

Pozdrawiamy,
Data: 30 marca
( Kai )
Tel .: 25417863900
E-mail: [email chroniony]

Format listu motywacyjnego do wniosku wizowego.

Podczas tworzenia listu wizowego do ambasady, jak pokazano powyżej, idealny format do naśladowania będzie w poniższej kolejności.

 • Adres i data: w górnej części listu podaj swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i aktualną datę.
 • Informacje o Ambasadzie/Konsulacie: Podaj nazwę i adres ambasady lub konsulatu rozpatrującego Twój wniosek wizowy.
 • Temat : Wspomnij o intencji swojego listu w jednym wierszu. 
 • Pozdrowienie: Zwracaj się do ambasady lub konsulatu, używając słów „Szanowny Panie/Szanowna Pani” lub podając konkretne imię i nazwisko lub tytuł, jeśli jest dostępny.
 • Cel podróży: Jasno określ cel swojej podróży, niezależnie od tego, czy jest to turystyka, biznes czy studia za granicą.
 • Trasa: Podaj szczegółowy plan podróży, w tym daty podróży, czas pobytu i miejsca, które planujesz odwiedzić.
 • Zakwaterowanie i transport: Podaj informacje na temat warunków zakwaterowania i transportu, w tym rezerwacji hoteli i lotów.
 • Sytuacja finansowa: Przedstaw swoją sytuację finansową, w tym sposób finansowania podróży, i przedstaw dokumenty potwierdzające, takie jak wyciągi bankowe lub zeznania podatkowe.
 • Związki z Twoim krajem rodzinnym: Podkreśl swoje więzi z krajem ojczystym, takie jak zatrudnienie, posiadanie nieruchomości lub obowiązki rodzinne.
 • Zamiar powrotu: poinformuj o zamiarze powrotu do domu po wizycie i, jeśli to możliwe, podaj konkretną datę.
 • Wnioski: Podziękuj ambasadzie lub konsulatowi za rozpatrzenie Twojego wniosku i dołącz wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak wypełniony formularz wniosku wizowego lub dodatkowe materiały pomocnicze.
 • podpis: Podpisz swoje imię i nazwisko tuszem nad wpisanym imieniem, aby sfinalizować list.

List motywacyjny Próbki do wniosku wizowego

Format listu motywacyjnego zależy od rodzaju wizy, o którą się ubiegasz. Na przykład, jeśli ubiegasz się o wizę turystyczną, będziesz musiał podać dzienny podział podróży, ale w przypadku wizy studenckiej lub pracowniczej nie jest to konieczne.

W poniższych sekcjach pokażemy różne formaty listu motywacyjnego w zależności od rodzaju wizy.

List motywacyjny do wniosku o wizę Schengen

Wiza Schengen jest wyjątkowa, ponieważ pozwala ubiegać się o jedną wizę na zwiedzanie 27 krajów. Będziesz więc musiał dodać inne kraje, które planujesz odwiedzić w swoim liście wizowym do ambasady.
Możesz spojrzeć na nasze list motywacyjny do wniosku o wizę Schengen artykuł, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Oto przykładowy list motywacyjny dotyczący wizy Schengen

List motywacyjny stworzony przy użyciu aplikacji FlightGen
Konsulat Niemiec

Dom, 9. piętro, Hoechst, 193, Rekultywacja Backbay,
Nariman Point, Bombaj,
Maharasztra 400021

Sept 20 2022

Temat: Zatwierdzenie mojej wizy turystycznej Schengen w konsulacie Niemiec

Szanowni Państwo,

Chciałbym odwiedzić Niemcy w celach turystycznych między 6 października 2022 r. a 13 października 2022 r. Będę także podróżować do Hiszpanii i Portugalii
Cel podróży: wybieram się na wakacje do Niemiec. Mam zamiar wracać z plecakiem Monachium do Salzburga i Hallstatt. Będę także w Barcelonie i Lizbonie

Jako obywatel Sri Lanki muszę uzyskać w tym celu wizę turystyczną Schengen. Wyjaśniłoby to moją podróż i dostarczyło konkretnych powodów zatwierdzenia mojej wizy.

 • 6 października 2022 r.: Wyląduj w Monachium z Bombaju i zamelduj się w moim hotelu
 • 7 października 2022 r. : Odwiedź BMW Weldt i wybierz się na spacer po mieście.
 • 8 października 2022 r. : Wybierz się na jednodniową wycieczkę, aby odwiedzić stadion Bayernu Monachium i wybrać się na wycieczkę, aby zobaczyć wszystkie zdobyte trofea. Podróż do Wiednia
 • 9 października 2022 r.: odwiedź Skywalk i odwiedź kilka pubów nocą
 • 10 października 2022 r.: powrót do Austrii i zwiedzanie pałacu Schonbrunn
 • 11 października 2022 r.: Pociągiem z Wiednia do Lizbony
 • 12 października 2022: podróż z Lizbony do Barcelony.
 • 13 października 2022 r.: lot powrotny do Bombaju z Barcelony

Obecnie pracuję w Swiggy jako Agent Dostawczy. Ponoszę wszystkie koszty podróży związane z tą podróżą.

Przestrzegam wymagań podanych na stronie internetowej konsulatu niemieckiego.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty potwierdzające mój wniosek o wizę turystyczną Schengen:

 • Dowód uiszczenia opłaty wizowej
 • Oryginał i kopia mojego paszportu z okresem ważności minimum 6 miesięcy
 • Trasa lotu od agenta. Trasa będzie biletowana po zatwierdzeniu wizy.
 • Wyciąg z rachunku bankowego mojego sponsora za tę podróż.
 • Ubezpieczenie podróżne na czas mojego pobytu zgodnie ze specyfikacjami wizowymi wymienionymi na stronie konsulatu
 • Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wizowego
 • Moja umowa o pracę
 • Plan podróży podczas mojej podróży, jak wspomniano powyżej.

Ufam, że przekonasz się, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub dodatkowych szczegółów dotyczących mojego wniosku, moje dane znajdują się poniżej. Nie mogę się doczekać wiadomości od Ciebie.

Pozdrawiamy,
Data: 1 grudnia 2022
(James Matter)
Telefon: +85134579449
E-mail: [email chroniony]

Przykładowy list motywacyjny do wniosku o wizę turystyczną

Aby złożyć wniosek o wizę turystyczną, należy dodać plan podróży na cały dzień. Oto przykładowy artykuł dotyczący wizy turystycznej. dowiedzieć się więcej o list motywacyjny do wniosku o wizę turystyczną.

List motywacyjny stworzony przy użyciu aplikacji FlightGen

Konsulat Singapuru
9 Wilton Cres, Londyn SW1X 8SP,
Wielka Brytania
Mar 30, 2023

Temat: Zatwierdzenie mojej wizy turystycznej w konsulacie Singapuru

Szanowni Państwo,
Chciałbym odwiedzić Singapur w celach turystycznych między 26 listopada 2023 r. a 30 listopada 2023 r.

Cel podróży:  Aby zwiedzić wyspy Sentosa i rozkoszować się kulinarnymi przysmakami Singapuru.
Jako obywatel Wielkiej Brytanii muszę uzyskać wizę turystyczną na ten sam cel. Wyjaśniłoby to szczegóły mojej podróży i uzasadniłoby wydanie mojej wizy.

 • 26 listopada 2023: Marina Bay
 • 27 listopada 2023 : Ogrody nad zatoką
 • 28 listopada 2023: Sentosa
 • 29 listopada 2023: Universal Studios
 • 30 listopada 2023 r.: Clarke Quay

Obecnie pracuję w Swiggy jako Agent Dostawczy. Ponoszę wszystkie koszty podróży związane z tą podróżą.
Przestrzegam wymagań podanych na stronie internetowej konsulatu Singapuru.
W załączeniu znajdują się następujące dokumenty potwierdzające mój wniosek o wizę turystyczną Schengen

 • Dowód uiszczenia opłaty wizowej.
 • Oryginał i kopia mojego paszportu z okresem ważności minimum 6 miesięcy
 • Trasa lotu od agenta. Trasa będzie biletowana po zatwierdzeniu wizy.
 • Wyciąg z rachunku bankowego mojego sponsora za tę podróż.
 • Ubezpieczenie podróżne na czas mojego pobytu zgodnie ze specyfikacjami wizowymi wymienionymi na stronie
 • miejsce konsulatu
 • Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wizowego
 • Moja umowa o pracę
 • Plan podróży podczas mojej podróży, jak wspomniano powyżej.

Ufam, że przekonasz się, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub dodatkowych szczegółów dotyczących mojego wniosku, moje dane znajdują się poniżej. Nie mogę się doczekać wiadomości od Ciebie.
Pozdrawiamy,
Data: 30 marca

(James Matter)
Telefon: +85134579
E-mail: james@iicoud.com

Przykładowy list motywacyjny do wniosku o wizę biznesową

Przygotowując list motywacyjny do wizy biznesowej, bardzo ważne jest, aby jasno określić powód podróży i kto jest nosicielem wydatków. to ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć.
Oto przykładowy list motywacyjny do celów wizy biznesowej. dowiedzieć się więcej o list motywacyjny do wniosku o wizę biznesową

List motywacyjny stworzony przy użyciu aplikacji FlightGen

Konsulat Niemiec
9 Wilton Cres, Londyn SW1X 8SP,
Wielka Brytania
Mar 30, 2023

Temat: Zatwierdzenie mojej wizy biznesowej Schengen w niemieckim konsulacie

Szanowni Państwo,
Chciałbym odwiedzić Niemcy w celach biznesowych w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 30 maja 2024 r.

Cel podróży:  Nawiązanie współpracy z firmą Ruth w celu nawiązania kontaktów biznesowych w celu budowy wielu statków z naszej stoczni w Kerali w Indiach

Jako obywatel Indii muszę uzyskać wizę biznesową na to samo.

Ten plan podróży wyjaśnia szczegóły mojej podróży i stanowi podstawę do wydania mojej wizy.

 • 26 kwietnia 2024: Ziemia w Niemczech
 • 27 kwietnia 2024: Melduję się w moim hotelu i spotykam się ze wszystkimi dyrektorami firmy Ruth
 • 28 kwietnia 2024 : Inspekcja stoczni konglomeratu.
 • 29 : Spotkanie z interesariuszem firmy Ruth Company w Wolfsburgu
 • 30 kwietnia 2024 r. : Zbierz wymagania dotyczące podróży.
 • 26 maja 2024 r.: Leć z powrotem do Indii

Obecnie pracuję w Marketingu jako Project Manager. Ponoszę wszystkie koszty podróży związane z tą podróżą.
Przestrzegam wymagań podanych na stronie internetowej konsulatu Singapuru.
W załączeniu znajdują się następujące dokumenty potwierdzające mój wniosek o wizę turystyczną Schengen:

 • Dowód uiszczenia opłaty wizowej.
 • Oryginał i kopia mojego paszportu z okresem ważności minimum 6 miesięcy
 • Trasa lotu od agenta. Trasa będzie biletowana po zatwierdzeniu wizy.
 • Wyciąg z rachunku bankowego mojego sponsora za tę podróż.
 • Ubezpieczenie podróżne na czas mojego pobytu zgodnie ze specyfikacjami wizowymi wymienionymi na stronie
 • miejsce konsulatu
 • Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wizowego
 • Moja umowa o pracę
 • Plan podróży podczas mojej podróży, jak wspomniano powyżej.

Ufam, że przekonasz się, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub dodatkowych szczegółów dotyczących mojego wniosku, moje dane znajdują się poniżej. Nie mogę się doczekać wiadomości od Ciebie.
Pozdrawiamy,
Data: 30

(James Matter)
Telefon: +85134579
E-mail: james@iicoud.com

Przykładowy list motywacyjny do wniosku o wizę turystyczną

Jeśli ubiegasz się o wizę turystyczną, dodawanie planu podróży w piśmie wizowym do ambasady może nie być konieczne. Ale co ważniejsze, będziesz musiał wspomnieć, kto pokrywa koszty podróży? Czy to ty, czy sponsor? .
Aby dowiedzieć się więcej o list motywacyjny w sprawie wizy turystycznej,

List motywacyjny stworzony przy użyciu aplikacji FlightGen

Konsulat Włoch
56, Richmond Rd, układ Craig Park,
Ashok Nagar, Bengaluru, Karnataka 560025

Mar 30, 2023

Temat: Zatwierdzenie mojej wizy turystycznej Schengen w konsulacie włoskim

Szanowni Państwo,
Chciałbym odwiedzić Włochy w celach wizytacyjnych w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r.

Cel podróży:  Aby zostać z moim synem, który mieszka w Rzymie, jest on żonaty z obywatelką Włoch i ma dziecko. Wybieram się do Włoch, aby spędzić 10 dni z moją wnuczką.

Jako obywatel Indii muszę w tym celu uzyskać wizę turystyczną Schengen.

Obecnie pracuję w firmie Emeryt. Ponoszę wszystkie koszty podróży związane z tą podróżą. Przestrzegam wymagań podanych na stronie internetowej konsulatu Singapuru.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty potwierdzające mój wniosek o wizę turystyczną Schengen:

 • Inny dowód potwierdzający środki na opłacenie podróży
 • Kopia paszportu mojego współmałżonka, który jest obywatelem UE
 • Trasa lotu od agenta. Trasa będzie biletowana po zatwierdzeniu wizy.
 • Pismo o zatrudnieniu zawierające wyznaczenie i datę rozpoczęcia pracy w kraju UE
 • Ubezpieczenie podróżne na czas mojego pobytu zgodnie ze specyfikacjami wizowymi wymienionymi na stronie
 • Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wizowego
 • Moja umowa o pracę
 • Mój gospodarz dostarczył oficjalne oświadczenie z urzędu opublikowanego pod przysięgą.

Ufam, że przekonasz się, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub dodatkowych szczegółów dotyczących mojego wniosku, moje dane znajdują się poniżej. Nie mogę się doczekać wiadomości od Ciebie.
Pozdrawiamy,
Data: 30

( Ramani Iyer )
Telefon: +91134579933
E-mail: [email chroniony]

Jakie są inne dokumenty wizy podróżnej inne niż list motywacyjny?

Ważne inne dokumenty wizowe inne niż list motywacyjny to:

Zaproszenie do wizy

List NOC dotyczący wizy

Bilet atrapowy / Atrapa biletu lotniczego

Trasa lotu

Plan podróży

Ubezpieczenia podróżne

Dowód zakwaterowania / Fałszywa rezerwacja hotelu

Inne artykuły związane z Listem motywacyjnym dotyczącym wizy Schengen

https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-schengen-visa-the-easiest-way/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-spain-schengen-visa-with-ai/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-work-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-united-states-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-spouse-visa/
https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-a-germany-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-united-kingdom-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-luxembourg-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-portugal-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-sports-or-culture-tourism-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-netherlands-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-sweden-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-transit-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-canada-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-iceland-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-lithuania-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-visitor-visa/
https://blinkvisa.com/blog/the-tamil-nadu-revenue-recovery-act-1864/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-greece-schengen-visa-with-ai/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-czech-republic-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wie-man-einen-visum-cover-letter-in-5-minuten-macht/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-medical-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Australia-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-hungary-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Singapore-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-poland-student-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-japan-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-poland-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/sample-cover-letter-if-retired-2.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-singapore-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-switzerland-schengen-visa-with-ai/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-australia-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Canada-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/cara-membuat-surat-cover-visa-dalam-5-menit/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-estonia-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Czech-Republic-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-belgium-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Cover-letter-for-France-student-visa-2-1.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Brazil-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Mexico-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-slovenia-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-brazil-visa-with-ai/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Japan-transit-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-student-visa/
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-slovakia-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/sample-cover-letter-for-visitor-visa-1.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/The-Kerala-Revenue-Recovery-Act-1968.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/The-Tamil-Nadu-Revenue-Recovery-Act-1864.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Australia-transit-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-mexico-visa/
https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-business-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Luxembourg-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/cover-letter-for-france-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Japan-spouse-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cover-letter-for-Japan-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Finland-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/The-Gujarat-Public-Moneys-Recovery-of-Dues-Act-1979.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Finland-visitor-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-italy-schengen-visa/
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Portugal-tourist-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/cover-letter-for-Hungary-work-visa.pdf
https://blinkvisa.com/blog/create-cover-letter-for-latvia-schengen-visa/