คุณตั้งใจจะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องสร้างจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าเชงเก้นสำหรับเนเธอร์แลนด์ คุณต้องจัดเตรียมจดหมายปะหน้าพร้อมกับใบสมัครขอวีซ่าของคุณ ซึ่งมักเรียกว่าจดหมายวีซ่าหรือจดหมายปะหน้าส่วนตัว

คุณอาจพบหน้านี้ในขณะที่กำลังมองหาจดหมายปะหน้าสำหรับวีซ่าเชงเก้นดัตช์

จะรับจดหมายปะหน้าได้อย่างไร?

หากคุณต้องการรับจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าเชงเก้นซึ่งมีโครงสร้างอย่างเหมาะสมและใช้งานโดยลูกค้ามากกว่า 50,000 ราย คุณสามารถสร้างจดหมายได้โดยใช้แอป Flightgen สิ่งที่คุณต้องทำคือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเชงเก้นของคุณ และจดหมายปะหน้าของคุณจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ

Flightgen สร้าง ไฮบริด จดหมายปะหน้าซึ่งรวมถึงจดหมายปะหน้าส่วนตัวและกำหนดการเดินทางซึ่งมิฉะนั้นจะเป็นเอกสารแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง อันที่จริง นี่เป็นรูปแบบเดียวกับที่เราใช้สำหรับลูกค้าวีซ่าของเราทุกคน

จดหมายสมัครงานทำอะไรเมื่อยื่นขอวีซ่า?

จดหมายปะหน้าซึ่งมักเรียกกันว่าจดหมายวีซ่าส่งถึงสถานกงสุลดัตช์ รวมถึงเหตุผลในการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ โดยจะต้องมีข้อมูล เช่น ระยะเวลาที่คุณต้องการอยู่ ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ และสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ คุณต้องโน้มน้าวเจ้าหน้าที่วีซ่าในจดหมายปะหน้าของคุณเพื่อขอวีซ่าไปเนเธอร์แลนด์

เมื่อคุณสมัครวีซ่าเชงเก้นดัตช์ จดหมายปะหน้าของคุณจะต้องมีรายละเอียดการเดินทางตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในภูมิภาคเชงเก้น คุณต้องรวมประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพิ่มเติมทั้งหมดที่คุณวางแผนจะเยี่ยมชมไว้ในจดหมายปะหน้าของคุณ

เนื้อหาของจดหมายปะหน้าจะต้องได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้สมัครแต่ละคน เนื่องจากเนื้อหาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการยื่นขอวีซ่า หากคุณต้องการยื่นขอวีซ่า คุณจะไม่สามารถใช้จดหมายปะหน้าของผู้อื่นได้โดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านแต่ละตัวอย่างอย่างละเอียด (ซึ่งมีให้ในส่วนต่อๆ ไป) ก่อนที่จะเขียนจดหมายปะหน้าของคุณเองลงบนหน้าว่าง (หรือให้แอป Flightgen สร้างขึ้นมาให้คุณ!! )

จดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าเชงเก้นจะเป็นจุดติดต่อแรกของคุณกับสถานทูต

จดหมายปะหน้าของคุณจะถูกวางไว้เหนือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สถานกงสุลวีซ่าสามารถเข้าใจใบสมัครของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และตัดสินใจว่าจะให้วีซ่าของคุณหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาหลักฐานประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่วีซ่าได้จากเว็บไซต์นี้

การกรอกใบสมัครวีซ่าให้ถูกต้องและชัดเจนโดยไม่เปิดเผยตัวตน จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้
กงสุลวีซ่าที่ผ่านการรับรองจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธวีซ่าของคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลในจดหมายปะหน้าของคุณ

ข้อมูลใดบ้างที่ควรรวมอยู่ในจดหมายสมัครงานเมื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น?

ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องปรากฏในลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุดในจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าเชงเก้น:

 • ที่ตั้งของสถานกงสุลดัตช์ประจำกลุ่มเชงเก้นซึ่งสะดวกที่สุดทางออนไลน์
 • ระบุในหัวเรื่องว่าคุณต้องการขอวีซ่าประเภทใด
 • เมื่อพิจารณาจากวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง ดูเหมือนว่าเนเธอร์แลนด์จะมีวันเพิ่มเติม
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทางซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่วีซ่าเข้าใจเป้าหมายของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของการเดินทาง ซึ่งอาจเป็นผู้สมัคร คู่สมรสของผู้สมัคร ผู้เยี่ยมชม หรือบริษัท
 • จดหมายอาจใช้เพื่อสนับสนุนที่พักด้วย
 • กำหนดการเดินทางภายในวันต่อวัน ธุรกิจเชงเก้นของเนเธอร์แลนด์ or วีซ่านักท่องเที่ยว- กีฬา การดูแลทางการแพทย์ และการเยี่ยมชมไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า
 • เพื่อประเมินความมั่นคงทางการเงินของผู้สมัคร เจ้าหน้าที่วีซ่าจะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและประสบการณ์ทางธุรกิจของพวกเขา
 • สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
 • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้สมัครในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทั่วไป การปรับปรุงการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัครจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าโดยการรวมข้อมูลสำคัญเหล่านี้ไว้ในจดหมายปะหน้าของคุณ

คำพ้องของจดหมายปะหน้า

จดหมายปะหน้ามีชื่ออยู่มากมาย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกแยะระหว่างชื่อเหล่านั้น ทางเลือกทั่วไปสำหรับจดหมายปะหน้า ได้แก่:

 • จดหมายปะหน้าส่วนตัว
 • จดหมายปะหน้า
 • จดหมายแนะนำตัว
 • สถานทูตพร้อมจดหมายวีซ่า
 • หนังสือขอวีซ่า
 • จดหมายครอบคลุมวีซ่าเชงเก้น
 • จดหมายขอวีซ่าจากตม.
 • จดหมายอนุมัติวีซ่า
 • จดหมายแนะนำตัวเพื่อขอวีซ่า
 • เป้าหมายของจดหมายการเดินทาง
 • จดหมายถึงสถานทูตขอวีซ่า
 • จดหมายปะหน้าสำหรับวีซ่าเชงเก้น
 • จดหมายสมัครงานขอวีซ่า

คำทั้งหมดนี้เทียบเท่าและมีความหมายเหมือนกัน

ฉันจะเขียนจดหมายสมัครงานได้อย่างไร?

ด้วยการทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ คุณจะสามารถใช้ Flightgen เพื่อเขียนจดหมายปะหน้าอย่างมืออาชีพสำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย:

 1. เริ่มต้นด้วยการอ่านบทช่วยสอน Flightgen ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์
 2. ดาวน์โหลดแอปอัจฉริยะจาก iTunes Store หรือ Google Play (สำหรับ Android) (สำหรับ iOS)
 3. ตอบคำถามง่ายๆ ของ Letter Wizard
 4. คุณสามารถซื้อ PDF ได้ในราคา 4.99 ดอลลาร์ และดาวน์โหลดหลังจากอ่านจดหมายของคุณแล้ว

จำเป็นต้องมีจดหมายปะหน้าเมื่อขอวีซ่าชาวดัตช์เชงเก้นหรือไม่?

ใช่. แม้ว่าข้อกำหนดวีซ่าดัตช์จะไม่ได้ระบุไว้โดยตรง แต่คุณต้องนำจดหมายปะหน้าไปที่สำนักงานอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า

ควรนำจดหมายปะหน้ามาด้วย :: ที่มา VFS

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าเชงเก้นดัตช์ (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง)

คุณควรเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาดัตช์ เราจะถือว่าคุณทราบถึงสถานการณ์ด้านวีซ่าของคุณ และในแง่ของการเดินทางที่คุณต้องการ คุณจะต้องมีวีซ่าเชงเก้นประเภทที่เหมาะสม

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังเนเธอร์แลนด์

ใช้จดหมายปะหน้าตัวอย่างสำหรับก วีซ่านักท่องเที่ยว ด้านล่างนี้ หากการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ของคุณมีขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น จำเป็นต้องมีแผนการเดินทางขั้นพื้นฐานและเอกสารที่พัก เช่น การจองโรงแรมหรือโฮสเทล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่าธุรกิจเนเธอร์แลนด์

หากคุณกำลังร้องขอก วีซ่าเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ธุรกิจเอกสารประกอบของคุณและเหตุผลในการเดินทางจะแตกต่างออกไป สร้างตัวอย่างจดหมายปะหน้าด้านล่างของคุณเองโดยเปลี่ยนถ้อยคำให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์

หากคุณยื่นขอวีซ่าเยี่ยมชมเนเธอร์แลนด์ ตารางการเดินทางของคุณไม่จำเป็นต้องรวมอยู่ในจดหมายปะหน้าของคุณ การตรวจสอบตัวอย่างด้านล่างจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีร่างจดหมายวีซ่าของคุณเองเพื่อยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Flightgen ของเรา App

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่าการแพทย์

ใช้ตัวอย่างจดหมายปะหน้าด้านล่างนี้ หากคุณต้องการยื่นขอวีซ่าทางการแพทย์ไปยังเนเธอร์แลนด์เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสชาวเนเธอร์แลนด์

คู่สมรสของคุณเป็นพลเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือไม่? คุณต้องได้รับวีซ่าคู่สมรสชาวดัตช์ Schengen หรือที่เรียกว่าวีซ่าคู่สมรสจึงจะสามารถเดินทางร่วมกับพวกเขาได้ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดการเดินทางโดยละเอียด การเขียนจดหมายปะหน้าสำหรับวีซ่านี้จึงเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้คู่สมรสของคุณต้องมีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าปัจจุบันจากเนเธอร์แลนด์

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่างจดหมายปะหน้าที่นำเสนอให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ หรือคุณสามารถใช้แอป Flightgen เพื่อจัดทำจดหมายปะหน้าสำหรับวีซ่าคู่สมรสได้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์

เพื่อให้สามารถทำงานในเนเธอร์แลนด์ได้ ก่อนอื่นคุณต้องได้รับวีซ่าทำงานที่อนุญาตให้ทำงานได้ทั้งในและนอกพื้นที่เชงเก้น ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่าทำงานชาวดัตช์เชงเก้นมีดังต่อไปนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับวีซ่านักเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์

หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อต่างประเทศคือในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม ยุโรปยังมีราคาถูกกว่าสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอย่างมากสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเคียงได้ คุณต้องมีวีซ่านักเรียนเพื่อลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์

จดหมายปะหน้าสำหรับนักเรียน วีซ่าเชงเก้นจากเนเธอร์แลนด์ ควรเขียนในรูปแบบต่อไปนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้แอพ Flightgen ของเรา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานสำหรับการยื่นขอวีซ่าเปลี่ยนเครื่องเนเธอร์แลนด์

หากคุณเดินทางผ่านสนามบินหลักแห่งใดแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ เช่น อัมสเตอร์ดัม คุณต้องมีวีซ่า Schengen Transit ซึ่งเป็นวีซ่าระยะสั้น จดหมายขอวีซ่าสำหรับวีซ่า Dutch Schengen Transit ระบุไว้ในตัวอย่างด้านล่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ของตัวอย่างด้านบนด้านล่าง สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Flightgen ของเรา App

ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้างในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น?

 • หนังสือเดินทางต้นฉบับที่มีอายุใช้งานหกเดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้า
 • การสมัครขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องกรอกและลงนามอย่างถูกต้อง
 • ภาพถ่ายหนังสือเดินทางสีที่สอดคล้องกับมาตรฐานเชงเก้นสองรูปล่าสุด
 • ข้อความเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการเดินทางโดยละเอียด (สามารถสร้างได้โดยใช้แอป Flightgen)
 • ใบแจ้งยอดธนาคารต้นฉบับ อัปเดต และรับรองโดยธนาคารในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ไม่รับทางออนไลน์หากไม่มีตราประทับจากธนาคาร)
 • ผลตอบแทนจากรายได้ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา (แบบ XNUMX)
 • ตารางเที่ยวบิน (สำหรับใช้ในการยื่นขอวีซ่าใช้แอป FlightGen) สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 • การสำรองที่พัก
 • Travel Guard (ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30000 ยูโร) ประกันการเดินทางจาก HDFC Ergo มีให้บริการในราคาเพียง 300 INR ใช้
 • ความคุ้มครองผู้มาเยือนสำหรับประเทศอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย?

ฉันควรส่งจดหมายปะหน้าเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับเนเธอร์แลนด์ได้ที่ไหน

ในการนัดหมายวีซ่า คุณต้องนำเอกสารการสมัครทั้งหมดของคุณ รวมถึงจดหมายสมัครงานด้วย
โดยทั่วไปจะทำที่สถานกงสุลดัตช์หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เช่น VFS หรือ BLSS

ในการยื่นขอวีซ่าดัตช์จดหมายปะหน้ามีความสำคัญอย่างไร?

จำเป็นต้องมีจดหมายปะหน้าในการยื่นขอวีซ่าทุกครั้ง แต่วีซ่าเชงเก้นต้องการมากกว่านั้นมาก

บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่วีซ่ายอมรับหรือ (ปฏิเสธ!) คำร้องขอวีซ่าของคุณได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลในเอกสารของคุณจะถูกเปรียบเทียบกับข้อมูลในจดหมายปะหน้าของคุณก่อน การยื่นขอวีซ่าของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากเป็นกรณีนี้

เฉพาะผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเท่านั้นจึงจะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่วีซ่าได้ที่นี่ ต่อไปนี้เป็นเวลาของคุณที่จะโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้ออกวีซ่าให้คุณ

การยื่นขอวีซ่าดัตช์ของคุณอาจสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคุณภาพของจดหมายปะหน้าของคุณ

จดหมายปะหน้าการขอวีซ่าควรมีอะไรบ้าง?

จดหมายแนะนำตัวเรียกอีกอย่างว่าจดหมายปะหน้าส่วนตัวในบางครั้ง (หรือที่เรียกว่าจดหมายวีซ่า)

เป้าหมายคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณแก่เจ้าหน้าที่วีซ่า หลังจากนั้นพวกเขาจะเปรียบเทียบกับเอกสารประกอบของคุณ

การยื่นขอวีซ่าของคุณจะได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วหากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง

เมื่อยื่นขอวีซ่าดัตช์ ฉันควรเริ่มจดหมายอย่างไร?

หากต้องการรับจดหมายแนะนำตัวโดยเร็วที่สุด ให้ใช้แอป Flightgen และปล่อยให้ AI ทำงานแทนคุณ
แต่คุณอาจดึงแนวคิดจากตัวอย่างด้านล่างได้หากต้องการเขียนแนวคิดด้วยตนเอง

แอพ Flightgen จะเขียนจดหมายปะหน้าของคุณให้คุณ

ประเด็นสำคัญในจดหมายปะหน้าของฉันสำหรับวีซ่าดัตช์ควรเป็นอย่างไร

ใส่ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นดัตช์ไว้ในจดหมายปะหน้าของคุณ รวมถึงวันที่เดินทาง ตารางเวลา และแผนการเดินทางประจำวันของคุณ

เมื่อยื่นขอวีซ่า ฉันจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในจดหมายปะหน้า?

ตารางการเดินทาง วันที่ และแผนการเดินทางในแต่ละวัน รวมถึงเอกสารใดๆ ที่คุณกรอกเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นดัตช์ ควรระบุไว้ในจดหมายปะหน้าของคุณ

ฉันกำลังเขียนจดหมายสมัครงานเพื่อขอวีซ่า ฉันควรใช้ขนาดตัวอักษรและรูปแบบเดียวกันหรือไม่

ไม่ แต่แบบอักษรที่ดูหรูหราจะดีกว่าแบบอักษรที่เรียบง่ายและชัดเจน ใช้ไม่เกินสองบรรทัด โดยเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และมีความสูงของบรรทัดที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่วีซ่าน่าจะมีเวลาอ่านจดหมายเชิญของคุณได้ง่ายขึ้น

จดหมายปะหน้าใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการยื่นขอวีซ่า?

จดหมายปะหน้าที่ดีที่สุดจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของคุณแก่เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์อย่างชัดเจนและรัดกุม แอพ Flightgen สร้างจดหมายปะหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้

จดหมายปะหน้าสำหรับการยื่นขอวีซ่าควรมีอะไรบ้าง?

รายละเอียดต่อไปนี้ รวมถึงแผนการเดินทาง วันที่ออกเดินทาง และเวลามาถึง ควรรวมอยู่ในจดหมายปะหน้าของคุณ โปรดส่งเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการออกวีซ่าเชงเก้นดัตช์

รวมข้อมูลการติดต่อในกรณีที่สถานกงสุลจำเป็นต้องติดต่อคุณ

ฉันควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปอะไรบ้างในขณะที่เขียนจดหมายสมัครงานเพื่อขอวีซ่าดัตช์

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงในขณะที่สร้างจดหมายปะหน้าคือการหลีกเลี่ยงการโกหกหรือโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จ